Lukukappaleet 29.9.2019 alkavalle viikolle29.9.2019 Kirkkovuoden 26. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (Aam. 6:1a, 4-7)

Loikojien juhlat on juhlittu.

Luemme profeetta Aamoksen kirjasta.

Näin sanoo kaikkivaltias Herra: ”Voi teitä, Siionin huolettomat ja Samarian vuoren itsevarmat asukkaat! Te makaatte norsunluuvuoteillanne ja loikoilette leposohvillanne. Te syötte karitsoita laumasta ja juottovasikoita karsinasta. Te näppäilette harpun kieliä ja sepitätte lauluja kuin paraskin Daavid! Te juotte viiniä uhrimaljoista ja voitelette itsenne parhaalla öljyllä, mutta Joosefin heimon vamma ei teitä liikuta. Sen tähden teidän käy nyt näin: Vankisaattueen kärjessä te marssitte vieraaseen maahan. Loikojien juhlat on juhlittu.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 146:6c-7, 8-9a, 9bc-10. – 1b)

Kertosäe:                            Ylistä Herraa, minun sieluni!

tai:                                        Halleluja.

Herra on iäti uskollinen.
Herra hankkii oikeutta sorretuille,
nälkäisille hän antaa leipää.
Herra päästää vangitut kahleista. Kertosäe

Hän antaa sokeille näön
ja nostaa maahan painetut jaloilleen.
Herra rakastaa oikeamielisiä,
hän suojelee muukalaisia. Kertosäe

Hän tukee leskiä ja orpoja,
mutta jumalattomien tien hän tekee mutkaiseksi.
Herra hallitsee ikuisesti.
Hän on sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen. Kertosäe

Toinen lukukappale (1. Tim. 6:11-16)

Hoida sinulle määrättyä tehtävää siihen saakka, kun Herra ilmestyy. 

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle.

Sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä! Pyri oikeudenmukaisuuteen, hurskauteen ja uskoon, pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen. Jumala, kaiken elämän lähde, ja Kristus Jeesus, joka Pontius Pilatuksen edessä antoi todistuksensa ja lausui hyvän tunnustuksen, ovat todistajiani, kun kehotan sinua: hoida sinulle määrättyä tehtävää tahrattomasti ja moitteettomasti siihen saakka, kun Herramme Jeesus Kristus ilmestyy. Sen antaa aikanaan tapahtua ylistettävä ja yksin hallitseva Jumala, kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra. Hän yksin on kuolematon, hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Aamen.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (2. Kor. 8:9)

Halleluja. Halleluja.
Jeesus Kristus oli rikas mutta tuli köyhäksi,
jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 16:19-31)

Sinä sait hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi fariseuksille: ”Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan.

Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi: ’Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.’ Mutta Abraham sanoi: ’Muista, poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme.’ Rikas mies sanoi: ’Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on viisi veljeä hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.’ Abraham vastasi: ’Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.’ ’Ei, isä Abraham’, mies sanoi, ’mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.’ Mutta Abraham sanoi: ’Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.'”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

30.9.2019 ma pyhä Hieronymus, pappi ja kirkonopettaja, muistopäivä

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Sak. 8:1-8)

Minä pelastan oman kansani auringonnousun ja auringonlaskun maista.

Luemme profeetta Sakarjan kirjasta.

Minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana: ”Näin sanoo Herra Sebaot: ’Minä rakastan palavasti Siionia ja pidän lujasti oman kaupunkini puolta.’ 

Näin sanoo Herra: ’Minä palaan takaisin Siioniin ja asun Jerusalemissa. Silloin Jerusalemin nimenä on Uskollinen kaupunki ja Herran Sebaotin vuoren nimenä Pyhä vuori.’

Näin sanoo Herra Sebaot: ’Jälleen tulee aika, jolloin Jerusalemin toreilla istuu vanhoja miehiä ja naisia. Korkeaan ikään he ovat jo ehtineet, he kulkevat keppi tukenaan. Ja Jerusalemin kadut ovat täynnä tyttöjä ja poikia, he leikkivät kaupungin kujilla.’

Näin sanoo Herra Sebaot: ’Jos tämä kaikki onkin uskomatonta niiden silmissä, jotka noina päivinä ovat jäljellä tästä kansasta, tarvitseeko sen olla uskomatonta minun silmissäni?’ kysyy Herra Sebaot. 

Näin sanoo Herra Sebaot: ’Vielä minä pelastan oman kansani auringonnousun ja auringonlaskun maista. Jerusalemiin minä tuon heidät asumaan. He ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas.'”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 102:16-18, 19-21, 29+22-23. – 17)

Kertosäe:                 Herra rakentaa jälleen Siionin ja ilmestyy kunniassaan.

Kansat pelkäävät Herran nimeä,
maan kuninkaat kumartavat häntä,
kun Herra jälleen rakentaa Siionin
ja ilmestyy kunniassaan.
Hän katsoo sorrettujen puoleen,
ei torju heidän rukoustaan. Kertosäe

Tämä on kirjoitettu tulevalle polvelle,
jotta uudeksi luotu kansa ylistäisi Herraa.
Herra katsoo pyhästä korkeudestaan,
tähyää taivaasta maan päälle.
Hän kuulee vankien vaikerruksen,
hän vapauttaa kuoleman omat. Kertosäe

Palvelijoittesi lapset saavat asua turvassa,
heidän lastensa lapset ovat huomassasi.
Siionissa kuulutetaan Herran nimeä,
Jerusalem kaikuu hänen kiitostaan,
kun kansat kokoontuvat yhteen,
kun valtakunnat tulevat palvelemaan Herraa. Kertosäe

Halleluja (Mark. 10:45)

Halleluja. Halleluja.
Ihmisen Poika tuli palvelemaan
ja antamaan henkensä lunnaiksi monien puolesta.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 9:46-50)

Se teistä, joka on kaikkein pienin, on todella suuri.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan opetuslasten kesken syntyi kiistaa siitä, kuka heistä oli suurin. Jeesus tiesi, mikä ajatus heillä oli mielessään. Hän nosti viereensä lapsen ja sanoi heille: ”Joka minun nimessäni ottaa luokseen tämän lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Se teistä, joka on kaikkein pienin, on todella suuri.”

Johannes sanoi silloin: ”Opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei seuraa sinua meidän joukossamme.” Mutta Jeesus vastasi: ”Älkää estäkö. Joka ei ole teitä vastaan, on teidän puolellanne.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

1.10.2019 ti pyhä Jeesus-lapsen Teresa, neitsyt ja kirkonopettaja, muistopäivä

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Sak. 8:20-23)

Monet kansat saapuvat Jerusalemiin etsimään Herraa.

Luemme profeetta Sakarjan kirjasta.

Näin sanoo Herra Sebaot: ”Vielä on tapahtuva, että monet kansat ja monien kaupunkien asukkaat lähtevät liikkeelle. He kulkevat kaupungista toiseen ja sanovat: ’Lähtekää tekin mukaan, menkäämme rukoilemaan Herralta armoa, etsimään Herraa Sebaotia.’ Ja kaikkialta kuuluu huuto: ’Minä tulen mukaan!’ Kansanjoukot ja mahtavat kansat saapuvat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, etsimään Herralta armoa.

Näin sanoo Herra Sebaot: ”Jokaisen Juudan miehen viitan liepeisiin tarttuu noina päivinä kymmenen miestä, jotka kaikki puhuvat eri kieltä, ja he sanovat: ’Me tahdomme tulla teidän mukaanne. Olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne.'”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 87:1-3, 4-5, 6-7. – vrt. Sak. 8:23)

Kertosäe:                            Jumala on meidän kanssamme.

Herra on perustanut oman kaupunkinsa pyhille vuorille.
Hän rakastaa Siionia, sen portteja,
enemmän kuin mitään muuta Jaakobin kaupunkia.
Kunniakasta on kaikki, mitä sinusta kerrotaan, Jumalan kaupunki! Kertosäe

Kuulkaa, Rahab ja Babylon, Filistea, Tyros ja Etiopia,
kuulkaa, naapurit, mitä kerron teille: ”Hän on syntynyt siellä!”
Ja Siionille ilmoitetaan: ”Se mies on syntynyt täällä!”
Korkein pitää Siionin lujana. Kertosäe

Herra kirjoittaa kansojen kirjaan:
”Hän on syntynyt Siionissa.”
Ja kaikki tanssivat ja laulavat:
”Sinussa ovat minun lähteeni!” Kertosäe

Halleluja (Mark. 10:45)

Halleluja. Halleluja.
Ihmisen Poika tuli palvelemaan
ja antamaan henkensä lunnaiksi monien puolesta.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 9:51-56)

Hän suuntasi kulkunsa Jerusalemia kohti.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Kun Jeesuksen taivaaseenottamisen aika oli lähenemässä, hän suuntasi kulkunsa Jerusalemia kohti. Edellään hän lähetti sananviejiä. Nämä lähtivät matkaan ja menivät erääseen Samarian kylään valmistelemaan Jeesuksen tuloa. Kyläläiset kuitenkin kieltäytyivät ottamasta Jeesusta vastaan, koska hän oli matkalla Jerusalemiin. Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes kuulivat tästä, he sanoivat: ”Herra, tahdotko, että käskemme tulen iskeä taivaasta ja tuhota heidät?” Mutta Jeesus kääntyi ja nuhteli opetuslapsia. Yhdessä he jatkoivat matkaa toiseen kylään.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

2.10.2019 ke pyhät suojelusenkelit, muistopäivä

Ensimmäinen lukukappale (2. Moos. 23:20-23a)

Minun enkelini kulkee sinun edelläsi.

Luemme Toisesta Mooseksen kirjasta.

Näin sanoo Herra: ”Minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen paikkaan, jonka olen sinulle varannut. Muista, että hän on lähelläsi, tottele häntä äläkä vihastuta häntä. Hän ei anna anteeksi niskoittelua, sillä hän toimii minun nimissäni. Mutta jos tottelet häntä ja teet kaiken, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajiesi vastustaja. Minun enkelini kulkee sinun edelläsi.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 91:1-2, 3-4, 5-6, 10-11. – 11)

Kertosäe:            Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet.         

Se, joka asuu Korkeimman suojassa
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin:
”Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani.
Jumalani, sinuun minä turvaan.” Kertosäe

Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta.
Hän levittää siipensä yllesi,
ja sinä olet turvassa niiden alla.
Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Kertosäe

Et pelkää yön kauhuja
etkä päivällä lentävää nuolta,
et ruttoa, joka liikkuu pimeässä,
et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Kertosäe

Onnettomuus ei sinuun iske,
mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi.
Hän antaa enkeleilleen käskyn
varjella sinua, missä ikinä kuljet. Kertosäe

Halleluja (Ps. 103:21)

Halleluja. Halleluja.
Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot,
kaikki hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa täytätte.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 18:1-5, 10)

Heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: ”Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?” Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi: ”Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja.” 

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

3.10.2019 to arkipäivän messu

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Neh. 8:1-4a, 5-6, 7ac-12)

Esra avasi lain kirjan ja ylisti Herraa, ja koko kansa vastasi: ”Aamen, aamen!”

Luemme Nehemian kirjasta.

Niinä päivinä kansa kokoontui yksissä tuumin Vesiportin aukiolle ja pyysi Esraa, lainopettajaa, tuomaan Mooseksen lain kirjan, joka sisälsi Herran Israelille antamat käskyt. Pappi Esra toi lain kansanjoukon eteen. Koolla olivat miehet ja naiset, kaikki, jotka pystyivät ymmärtämään, mitä kuulivat. Tämä tapahtui seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä. Vesiportin aukion reunalla Esra luki lain kirjaa aamuvarhaisesta keskipäivään asti miehille ja naisille, kaikille, jotka pystyivät ymmärtämään, ja kaikki kuuntelivat tarkkaan, mitä lain kirjassa sanottiin. Esra, lainopettaja, seisoi varta vasten tehdyllä puukorokkeella.

Esra avasi kirjan kaikkien nähden, ja silloin kansa nousi seisomaan. Esra ylisti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kohottivat kätensä ja vastasivat: ”Aamen, aamen!” Sitten he heittäytyivät polvilleen ja rukoilivat Herraa kasvot maahan painettuina. Kun kansa oli jälleen noussut seisomaan, alkoivat leeviläiset selittää sille lakia. He lukivat kirjasta Jumalan lakia kappale kappaleelta, ja samalla he selittivät ja opettivat sitä.

Käskynhaltija Nehemia, pappi ja lainopettaja Esra sekä leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat väkijoukolle: ”Tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne. Älkää siis olko murheellisia älkääkä itkekö.” Kansa näet itki kuullessaan, mitä laissa sanottiin. Ja Esra jatkoi: ”Menkää koteihinne, nauttikaa hyviä ruokia ja juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei itsellään ole mitään. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme! Älkää siis olko murheellisia, sillä ilo Herrassa on teidän voimanne.” Leeviläisetkin tyynnyttivät kansaa sanoen: ”Olkaa levollisia! Tämä päivä on pyhä. Älkää olko murheissanne.” Ja kaikki lähtivät aterioimaan, ja he lähettivät maistiaisia ja viettivät suurta ilojuhlaa, sillä he olivat ymmärtäneet sen, mitä heille oli puhuttu.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 19:8, 9, 10, 11. – 9a)

Kertosäe:                     Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen.

Herra on antanut täydellisen lain,
se virvoittaa mielen.
Herran ohjeet ovat luotettavat,
ne neuvovat taitamatonta. Kertosäe

Herran käskyt ovat oikeat,
ne ilahduttavat sydämen.
Herran määräykset ovat kirkkaat,
ne avaavat silmäni näkemään. Kertosäe

Herran pelko on puhdas,
se pysyy iäti.
Herran säädökset ovat lujat,
ne ovat oikeita kaikki. Kertosäe

Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta,
kalliimmat kuin kullan paljous,
makeammat kuin mesi,
maistuvammat mehiläisen hunajaa. Kertosäe

Halleluja (Mark. 1:15)

Halleluja. Halleluja.
Jumalan valtakunta on tullut lähelle.
Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 10:1-12)

Hän saa teidän toivottamanne rauhan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: ’Rauha tälle kodille.’ Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen.

Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: ’Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.’ Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa: ’Me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut – pitäkää hyvänänne! Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle!’ Minä sanon teille: Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

4.10.2019 pe pyhä Franciscus Assisilainen, muistopäivä

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Bar. 1:15-22)

Me olemme tehneet syntiä Herraa vastaan ja jättäneet hänen käskynsä noudattamatta.

Luemme profeetta Barukin kirjasta.

Herra, meidän Jumalamme, on oikeamielinen, mutta meidän kasvojamme varjostaa häpeä tänäkin päivänä. Kaikki me kannamme tätä häpeää: koko Juudan heimo ja Jerusalemin väki, kaikki kansamme kuninkaat ja ruhtinaat, papit, profeetat ja esi-isämme. Me olemme tehneet syntiä Herraa vastaan ja jättäneet hänen käskynsä noudattamatta. Emme ole kuunnelleet Herran, meidän Jumalamme, ääntä emmekä ole vaeltaneet niiden säännösten mukaan, jotka hän antoi meidän seurattavaksemme. Siitä päivästä lähtien, kun Herra toi isämme Egyptistä, olemme tähän päivään asti olleet tottelemattomia Herraa, meidän Jumalaamme, kohtaan emmekä ole välittäneet kuunnella häntä.

Siksi yllämme on kirous ja elämme onnettomissa oloissa. Sinä päivänä, jona Herra toi isämme Egyptistä antaakseen heille maan, joka tulvii maitoa ja hunajaa, hän käski palvelijansa Mooseksen uhata heitä tällä kirouksella. Emme kuitenkaan ole kuunnelleet Herran, meidän Jumalamme, ääntä, kun hän on lähettänyt profeettoja varoittamaan meitä. Kaikki me olemme seuranneet pahaa sydäntämme, palvelleet vieraita jumalia ja tehneet sitä, mikä on Herran silmissä väärää.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 79:1-2, 3-5, 8-9. – vrt. 9)

Kertosäe:                Pelasta meidät, Herra, nimesi kunnian tähden!

Jumala, sinun maahasi ovat tunkeutuneet vieraat kansat,
ne ovat saastuttaneet pyhän temppelisi
ja muuttaneet Jerusalemin rauniokasaksi.
Sinun palvelijoittesi ruumiit on jätetty haaskalinnuille,
sinun uskollistesi jäännökset petojen kynsiin. Kertosäe

Joka puolella Jerusalemia heidän vertaan vuodatettiin kuin vettä,
eikä kukaan ole haudannut heitä.
Meistä on tullut naapureillemme ilkeän ilon aihe,
pilkan ja ivan kohde ympärillä asuville.
Kuinka kauan, Herra, olet vihassasi leppymätön,
kuinka kauan kiivautesi leimuaa kuin tuli? Kertosäe

Älä pane meitä vastaamaan isiemme rikoksista,
vaan armahda meitä, riennä avuksemme,
sillä meidät on painettu maahan.
Auta meitä, Jumala, pelastajamme, nimesi ja kunniasi tähden!
Pelasta meidät ja anna syntimme anteeksi oman nimesi tähden! Kertosäe

Halleluja (vrt. Ps. 95:8a)

Halleluja. Halleluja.
Tänä päivänä älkää paaduttako sydäntänne,
vaan kuulkaa Herran ääntä.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 10:13-16)

Joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut lähettänyt.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi: ”Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Betsaida! Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin, istuneet tuhkassa ja katuneet. Tuomiopäivänä Tyros ja Sidon pääsevätkin vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka!

Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut lähettänyt.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

5.10.2019 la arkipäivän messu, tai Neitsyt Maria

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Bar. 4:5-12, 27-29)

Hän, joka toi teille onnettomuudet, hän tuo myös riemun.

Luemme profeetta Barukin kirjasta.

Rohkeutta, kansani! Teissä säilyy Israelin nimi ja maine. Teidät on myyty vieraille kansoille, mutta ei tuhottaviksi. Teidät annettiin vihollisen valtaan, koska olitte vihastuttaneet Jumalan. Te suututitte hänet, joka on teidät luonut, kun uhrasitte pahoille hengille ettekä hänelle. Te unohditte ikiaikojen Jumalan, joka on teidät ravinnut, ja teitte murheelliseksi myös Jerusalemin, kasvattajanne. Se näki, kuinka Jumalan viha iski teihin, ja se sanoi näin: ”Kuulkaa, Siionin naapurit! Jumala on pannut kannettavakseni suuren murheen. Minä näin, kuinka ikiaikojen Jumala tuomitsi poikani ja tyttäreni vankeuteen. Riemuiten minä heidät kasvatin, itkien ja valittaen lähetin pois. Nyt olen leski, lapseni menettänyt, eikä siitä pidä kenenkään iloita. Minä jäin yksin lasteni syntien tähden. He eivät pitäneet kiinni Jumalan laista.

Pysykää rohkeina, lapseni, ja huutakaa avuksenne Jumalaa. Hän tämän kaiken sai aikaan, mutta hän myös muistaa teidät. Teidän mielenne harhautui pois Jumalasta – kääntykää siis! Etsikää häntä kymmenen kertaa innokkaammin kuin ennen. Hän, joka toi teille onnettomuudet, hän tuo myös pelastuksen ja ikuisen riemun.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 69:33-35, 36-37. – 34a)

Kertosäe:                            Herra kuulee köyhien rukouksen.

Nöyrät näkevät tämän ja iloitsevat,
niiden sydän virvoittuu, jotka etsivät Jumalaa,
sillä Herra kuulee köyhien rukouksen
eikä hylkää omiaan, jotka ovat vankeudessa.
Taivas ja maa ylistäkööt häntä,
meret ja kaikki, mikä niissä liikkuu. Kertosäe

Jumala pelastaa Siionin
ja rakentaa Juudan kaupungit.
Hänen kansansa saa asua siellä,
se ottaa maan omakseen.
Hänen palvelijoittensa jälkeläiset perivät sen,
ja ne, jotka rakastavat hänen nimeään,
saavat asua siellä. Kertosäe

Halleluja (vrt. Matt. 11:25)

Halleluja. Halleluja.
Ylistetty olet sinä, Isä, taivaan ja maan Herra,
sillä sinä ilmoitit valtakunnan salaisuudet lapsenmielisille.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 10:17-24)

Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat: ”Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi.” Jeesus sanoi heille: ”Minä näin, kuinka Saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Niin, minä olen antanut teille vallan: te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan.”

Silloin Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla, ja hän sanoi: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta mutta olet ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Ei kukaan muu kuin Isä tiedä, kuka Poika on. Eikä sitä, kuka Isä on, tiedä kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.”

Jeesus kääntyi opetuslastensa puoleen ja sanoi heille erikseen: ”Autuaat ne silmät, jotka näkevät sen, mitä te näette! Minä sanon teille: monet profeetat ja kuninkaat ovat halunneet nähdä sen, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla sen, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Iltamessu seuraavasta sunnuntaista:

6.10.2019 Kirkkovuoden 27. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (Hab. 1:2-3, 2:2-4)

Vanhurskas saa elää uskostaan.

Luemme profeetta Habakukin kirjasta.

Kuinka kauan minun pitää huutaa, etkö kuule minua, Herra? Kuinka kauan minun täytyy valittaa väkivallan tähden, etkö sinä auta? Miksi annat minun nähdä vääryyden tekoja, kuinka kauan annat pahuuden vallita?  Kaikkialla näen hävitystä ja väkivaltaa, riita puhkeaa, viha leviää.

Herra vastasi minulle: ”Kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki, se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota, näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Kirjoita siis: Tuo kansa on perin juurin röyhkeä ja väärämielinen. Mutta vanhurskas saa elää uskostaan.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 95:1-2, 6-7abc, 7d-9. ‒ 7d-8a)

Kertosäe:      Kuulkaa tänä päivänä, mitä Herra sanoo: Älkää paaduttako sydäntänne.

Nyt iloiten laulakaa Herralle,
kohottakaa hänelle riemuhuuto,
hän on meidän turvakalliomme.
Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää,
virittäkää hänelle riemuvirsi! Kertosäe

Tulkaa, kumartukaa maahan,
polvistukaamme Herran, Luojamme, eteen.
Hän on meidän Jumalamme ja me hänen laitumensa lampaat,
joita hänen kätensä kaitsee. Kertosäe

Kuulkaa tänä päivänä, mitä hän sanoo:
Älkää paaduttako sydäntänne kuten kerran,
kun isänne koettelivat minua autiomaassa,
Meriban ja Massan luona.
He saivat nähdä, mitä minä voin tehdä. Kertosäe

Toinen lukukappale (2. Tim. 1:6-8, 13-14)

Älä häpeä todistaa Herrastamme.

Luemme apostoli Paavalin toisesta kirjeestä Timoteukselle.

Rakkaani, muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin kun minä panin käteni sinun päällesi. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme äläkä häpeä minua, joka olen hänen takiaan vangittuna, vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi. Siihen saat voimaa Jumalalta.

Pidä esikuvanasi niitä terveitä opetuksia, jotka olet minulta kuullut, uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Pidä meissä asuvan Pyhän Hengen avulla tallessa se hyvä, mikä on uskottu haltuusi.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (1. Piet. 1:25)

Halleluja. Halleluja.
Herran sana pysyy iäti.
Juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 17:5-10)

Jos teillä olisi uskoa!

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan apostolit sanoivat Herralle: ”Anna meille vahvempi usko!” Herra sanoi: ”Jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle: ’Nouse juurinesi maasta ja istuta itsesi mereen’, ja se tottelisi teitä.

Jos teillä on palvelija kyntötöissä tai paimenessa, niin ettehän te hänen kotiin palatessaan sano: ’Käy pöytään, saat heti ruokaa.’ Ei, te sanotte: ’Laita minulle syötävää, vyötä vaatteesi ja palvele minua sen aikaa kun syön ja juon. Sitten saat sinä syödä ja juoda.’ Ei palvelija siitä saa kiitosta, että hän tekee, mitä hänen tulee tehdä. Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa: ’Me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään.'”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.