Luterilaiselle ehtoolliselle osallistumisesta

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on antanut lausunnon katolilaisten osallistumisesta luterilaiseen ehtoolliseen ja ekumeenisen vuoropuhelun edistymisestä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous on linjannut, että ”myös muun kristillisen kirkon kastettu jäsen voi osallistua yksittäistapauksessa ehtoolliseen, jos hänellä on omassa kirkossaan oikeus ehtoolliseen ja hän hyväksyy luterilaisen käsityksen ehtoollisesta”(1).

Katolisen kirkon jäsenten on tärkeää huomata, että tämä linjaus ei vaikuta millään tavoin siihen, miten katolisen kirkon jäsenet voivat toimia osallistuessaan vieraina luterilaiseen ehtoollisjumalanpalvelukseen.(2)

Koska eukaristian vastaanottaminen on samalla oman uskon tunnustamista erityisesti eukaristian sakramenttiin sisältyvän opin osalta, olisi epäjohdonmukaista vastaanottaa toisen uskonyhteisön kommuunio. Se antaisi väärän kuvan ykseydestä, joka ei vielä ole todellisuutta. 

Koska katolisen ja ortodoksisen kirkon käsitys eukaristiasta on yhdenmukainen ja sakramentin pätevyys sekä myös pappeus tunnustetaan vastavuoroisesti, on tilanteita, jolloin näiden kirkkojen jäsenet voivat luvanvaraisesti (3) ottaa vastaan eukaristian sakramentin toistensa kirkoissa.

Joissakin poikkeustilanteissa ja kuolemanhädässä on mahdollista, että eukaristian sakramentti voidaan jakaa myös protestanttisen kirkkokunnan jäsenelle. Silloinkin tämän on hyväksyttävä se, mikä katolinen oppi tästä sakramentista on, ja täyttää sen vastaanottamiseen kuuluvat yleiset edellytykset.

Pyydän, että niin katolilaiset kuin kaikki muutkin kristityt kunnioittavat ja noudattavat näitä periaatteita.

Lopuksi on mainittava, että eri puolilla maailmaa käydään teologista vuoropuhelua muun muassa eukaristiasta. Meillä Suomessa näin on tapahtunut jo vuosien ajan. On erityinen dialogikomissio, johon kuuluu Suomen evankelis-luterilaisen ja katolisen kirkon teologeja. Allekirjoittaneena toimin siinä katolilaisten puolelta puheenjohtajana, ja sen muut katoliset jäsenet ovat isät Jan Aarts SCJ, Raimo Goyarrola, Anders Hamberg, Toan Tri Nguyen sekä Roomasta mons. Matthias Türk ja Paderbornista professori Wolfgang Thönissen. Luterilaisen kirkon puolelta puheenjohtajana toimii piispa Simo Peura, ryhmässä on myös joukko muita teologeja, ja komission sihteerinä toimii teol.tri Tomi Karttunen.

Dialogin aiheina ovat olleet kirkko, eukaristia ja pappeus. Vaikka työ on vaivalloista, olemme edistyneet ja lähentyneet toisiamme. Siitä iloitsemme. Komission raportti julkaistaan tänä vuonna 31.10., ja se on tarkoitus ojentaa myös paaville. Teoksen nimi on ”Communion in Growth”.

Olemme tiellä, mutta emme ole saavuttaneet vielä päämäärää, uskon yhteyttä eukaristian ja pappeuden suhteen. Siksi on pidättäydyttävä sellaisesta, mikä luo ajatuksen, että ykseys olisi jo saavutettu.

Helsingissä 13.9.2017

+ Teemu Sippo SCJ

Helsingin piispa

(1) https://evl.fi/uutishuone/tiedotteet/-/items/item/14106/Piispainkokous+paatti+jumalanpalvelusyhteisoista+ja+ehtoollisvieraanvaraisuudesta

(2) Sama koskee kaikkia reformaatiosta syntyneitä, ns. protestanttisia kirkkokuntia.

(3) Suomessa katolilainen tarvitsee oman piispansa ja ortodoksisen kirkon piispan luvan.