ADVENTIN 1. VIIKON TORSTAI

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Jes. 26:1-6)
Vanhurskas kansa saa astua sisään, kansa, jonka uskollisuus ei horju.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Sinä päivänä lauletaan Juudan maassa tätä laulua: Meillä on lujasti varustettu kaupunki, meidän turvaksemme hän on rakentanut muurit ja vallit. Avatkaa portit, että vanhurskas kansa saa astua sisään, kansa, jonka uskollisuus ei horju. Sille, jonka mieli on luja ja vakaa, sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun. Ajasta aikaan luottakaa Herraan, sillä Herrassa on turva, Herra on ikuinen kallio. Tietäkää: Herra on syössyt alas korkealla asuvat ja heidän ylhäisen kaupunkinsa, hän raastoi sen alas, raastoi alas maan tomuun. Jalat sitä tallaavat, köyhien jalat, maan vähäisten askelet.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 118:1+8-9, 19-21, 25-27a. – 26a)

Kertosäe:
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä.

Tai:
Halleluja.

Kiittäkää Herraa!
Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa.
On parempi turvata Herraan kuin luottaa ihmisten apuun.
On parempi turvata Herraan kuin luottaa mahtavien apuun. Kertosäe

Avatkaa minulle vanhurskauden portit!
Niistä käyn sisään kiittämään Herraa.
Tämä on Herran portti, josta vanhurskaat saavat käydä.
Minä kiitän sinua siitä, että kuulit minua ja pelastit minut. Kertosäe

Herra, anna meille apusi! Oi Herra, anna menestys!
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä.
Me siunaamme teitä Herran huoneesta.
Herra on Jumala! Hän antoi valonsa meille. Kertosäe

Halleluja
(Jes. 55:6)

Halleluja. Halleluja.
Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää,
huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä!
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Matt. 7:21, 24-27)
Se, joka tekee Isän tahdon, pääsee taivasten valtakuntaan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.