1. VIIKON MAANANTAI VUOSI II

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(1. Sam. 1:1-8)
Toinen vaimo kiusasi Hannaa siitä,
että Herra oli jättänyt hänet lapsettomaksi.

Luemme Ensimmäisestä Samuelin kirjasta.

Sufin maan Ramataimissa, Efraimin vuoristossa, asui mies, jonka nimi oli Elkana. Hän kuului Efraimin heimoon, ja hänen isänsä oli Jeroham, Elihun poika. Elihun isä oli Tohu ja tämän isä Sufi. Elkanalla oli kaksi vaimoa. Toisen nimi oli Hanna, toisen Peninna. Peninnalla oli lapsia, mutta Hanna oli lapseton.

Elkanalla oli tapana kerran vuodessa lähteä kotikaupungistaan Siloon rukoilemaan Herraa Sebaotia ja uhraamaan hänelle. Siellä oli Herran pappeina kaksi Eelin poikaa, Hofni ja Pinehas. Uhrattuaan Elkana antoi aina vaimolleen Peninnalle sekä hänen pojilleen ja tyttärilleen kullekin osansa uhrilihasta. Hannallekin hän antoi yhden osan, sillä Hannaa hän rakasti, vaikka Herra ei ollut suonut tälle lapsia. Mutta toinen vaimo, Peninna, tahtoi nöyryyttää Hannaa ja kiusasi häntä yhtenään siitä, että Herra oli jättänyt hänet lapsettomaksi. Sama toistui vuodesta vuoteen: kun Hanna tuli pyhäkköön, Peninna aina kiusasi häntä niin että hän itki eikä voinut syödä. Silloin hänen miehensä Elkana sanoi hänelle: ”Miksi itket, Hanna, etkä syö? Mikä sinua vaivaa? Enkö minä ole sinulle enemmän kuin kymmenen poikaa?”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 116:12-13, 14-15, 16-17, 18-19. – 17a)

Kertosäe:
Herra, minä uhraan sinulle kiitosuhrin.

Tai:
Halleluja.

Kuinka voisin maksaa Herralle
sen, minkä hän on hyväkseni tehnyt?
Minä kohotan pelastuksen maljan
ja huudan avukseni Herran nimeä. Kertosäe

Minä täytän lupaukseni Herralle
koko hänen kansansa nähden.
Kallis on Herran silmissä
hänen pyhiensä kuolema. Kertosäe

Herra, kuule minua, palvelijaasi!
Olen palvelijasi, sinun palvelijattaresi poika.
Sinä olet katkaissut kahleeni.
Sinulle minä uhraan kiitosuhrin
ja huudan avukseni Herran nimeä. Kertosäe

Minä täytän lupaukseni Herralle
koko hänen kansansa nähden,
Herran temppelin esipihalla,
sinun keskelläsi, Jerusalem. Kertosäe

Halleluja
(Mark. 1:15)

Halleluja. Halleluja.
Jumalan valtakunta on tullut lähelle.
Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Mark. 1:14-20)
Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi: ”Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!” 

Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla; he olivat näet kalastajia. Jeesus sanoi heille: ”Seuratkaa minua. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.” He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja hänen veljensä Johanneksen. Hekin olivat veneessä, verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui heti heidät. He jättivät isänsä Sebedeuksen ja tämän palkkalaiset veneeseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.