12. VIIKON KESKIVIIKKO VUOSI II

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(2. Kun. 22:8-13, 23:1-3)

Kuningas luki kansan kuullen kaiken, mitä Herran temppelistä löytyneessä liiton kirjassa sanottiin, ja teki Herran edessä liiton.

Luemme Toisesta kuninkaiden kirjasta.

Niinä päivinä ylipappi Hilkia sanoi kirjuri Safanille: ”Minä löysin Herran temppelistä lain kirjan.” Hilkia antoi kirjan Safanille, ja tämä luki sen. Kirjuri Safan palasi kuninkaan luo ja kertoi hänelle: ”Palvelijasi ovat ottaneet hopean, joka temppelissä oli, ja antaneet sen korjaustöiden valvojille, jotka vastaavat Herran temppelissä tehtävistä töistä.” Kirjuri Safan kertoi vielä kuninkaalle, että pappi Hilkia oli antanut hänelle kirjan. Hän luki sen kuninkaalle.

Kun kuningas kuuli, mitä lain kirjassa sanottiin, hän repäisi vaatteensa. Hän sanoi pappi Hilkialle sekä Safanin pojalle Ahikamille, Mikajan pojalle Akborille, kirjuri Safanille ja hovimiehelleen Asajalle: ”Menkää ja kysykää Herralta, mitä meidän on nyt tehtävä, kun tämä kirja on löytynyt. Kysykää sitä niin minun kuin kansani puolesta, kysykää koko Juudan tähden. Herra on varmasti pahoin vihastunut meihin. Isämme ovat herättäneet hänen vihansa, kun eivät ole kuulleet tämän kirjan sanoja eivätkä ole eläneet kaikkien niiden käskyjen mukaisesti, jotka siihen on meitä varten kirjoitettu.”

Kuningas lähetti kutsun kaikille Juudan ja Jerusalemin vanhimmille, ja he kokoontuivat hänen luokseen. Kuningas meni Herran temppeliin, ja hänen kanssaan menivät kaikki Juudan miehet ja kaikki Jerusalemin asukkaat, papit ja profeetat ja koko kansa, niin ylhäiset kuin alhaiset. Hän luki heidän kuultensa kaiken, mitä temppelistä löytyneessä liiton kirjassa sanottiin.

Sitten kuningas nousi korokkeelle ja teki Herran edessä liiton. Sen mukaan heidän tuli seurata Herraa ja kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan noudattaa hänen käskyjään, liitonehtojaan ja säädöksiään. Näin he täyttäisivät sen, mitä kirjassa oli liitosta sanottu. Koko kansa yhtyi tähän liittoon.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 119:33, 34, 35, 36, 37, 40. – 33a)

Kertosäe:

Herra, opeta minulle määräystesi tie.

Herra, opeta minulle määräystesi tie,
niin seuraan sitä tinkimättä. Kertosäe

Anna minulle ymmärrystä noudattaa lakiasi,
olla sydämestäni sille kuuliainen. Kertosäe

Anna minun kulkea käskyjesi polkua,
siitä minä saan ilon. Kertosäe

Taivuta sydämeni liittosi puoleen,
oman voiton pyynnistä ohjaa se pois. Kertosäe

Käännä katseeni kauas kaikesta turhasta,
anna minun elää ja kulkea sinun tietäsi. Kertosäe

Herra, minä kaipaan sinun säädöksiäsi.
Sinä olet oikeamielinen – anna minun elää! Kertosäe

Halleluja

(vrt. Joh. 15:4a, 5b)

Halleluja. Halleluja. 

Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, sanoo Herra.

Se, joka pysyy minussa, tuottaa paljon hedelmää.

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Matt. 7:15-20)

Hedelmistä te tunnette heidät.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.