12 .VIIKON TORSTAI VUOSI II

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(2. Kun. 24:8-17)

Babylonian kuningas vei maahansa pakkosiirtolaisuuteen Jojakinin ja kaikki asekuntoiset miehet.

Luemme Toisesta kuninkaiden kirjasta.

Jojakin oli kuninkaaksi tullessaan kahdeksantoistavuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa kolme kuukautta. Hänen äitinsä oli jerusalemilainen Nehusta, Elnatanin tytär. Jojakin teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä oli tehnyt.

Noihin aikoihin Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin sotajoukko hyökkäsi Jerusalemia vastaan ja saartoi sen. Joukkojen piirittäessä kaupunkia Nebukadnessar tuli itse paikalle. Silloin Jojakin, Juudan kuningas, tuli ulos kaupungista ja antautui Babylonian kuninkaalle, ja hänen kanssaan olivat hänen äitinsä sekä hänen palvelijansa, päällikkönsä ja hoviherransa.

Babylonian kuningas otti Jojakinin vangiksi kahdeksantena hallitusvuotenaan. Hän vei saaliinaan kaikki Herran temppelin ja kuninkaan palatsin aarteet ja repi irti kaiken, mitä Israelin kuningas Salomo oli kullasta teettänyt Herran temppeliin. Kävi niin kuin Herra oli ilmoittanut. Nebukadnessar vei pakkosiirtolaisuuteen koko Jerusalemin, kaikki sen päälliköt ja varakkaan väen, kymmenentuhatta yhteensä, ja jokaisen sepän ja kirvesmiehen. Paikoilleen jäivät vain seudun köyhät.

Nebukadnessar vei Jojakinin vankinaan Babyloniin, ja sinne hän vei myös kuninkaan äidin ja vaimot sekä hänen hoviväkensä. Hän siirsi Jerusalemista Babyloniaan myös kaikki maan johtomiehet ja muun varakkaan väen, seitsemäntuhatta kaiken kaikkiaan, sekä tuhat seppää ja kirvesmiestä, kaikki asekuntoisia miehiä. Koko tämän joukon Babylonian kuningas vei maahansa pakkosiirtolaisuuteen. Jerusalemiin hän asetti Jojakinin sijaan kuninkaaksi tämän sedän Mattanjan ja muutti hänen nimensä Sidkiaksi.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 79:1-2, 3-5, 8-9. – vrt. 9)

Kertosäe:

Pelasta meidät, Herra, nimesi kunnian tähden!

Jumala, sinun maahasi ovat tunkeutuneet vieraat kansat,
ne ovat saastuttaneet pyhän temppelisi
ja muuttaneet Jerusalemin rauniokasaksi.
Sinun palvelijoittesi ruumiit on jätetty haaskalinnuille,
sinun uskollistesi jäännökset petojen kynsiin. Kertosäe

Joka puolella Jerusalemia heidän vertaan vuodatettiin kuin vettä,
eikä kukaan ole haudannut heitä.
Meistä on tullut naapureillemme ilkeän ilon aihe,
pilkan ja ivan kohde ympärillä asuville.
Kuinka kauan, Herra, olet vihassasi leppymätön,
kuinka kauan kiivautesi leimuaa kuin tuli? Kertosäe

Älä pane meitä vastaamaan isiemme rikoksista,
vaan armahda meitä, riennä avuksemme,
sillä meidät on painettu maahan.
Auta meitä, Jumala, pelastajamme, nimesi ja kunniasi tähden!
Pelasta meidät ja anna syntimme anteeksi
oman nimesi tähden! Kertosäe

Halleluja

(Joh. 14:23)

Halleluja. Halleluja. 

Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani, sanoo Herra.

Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen. 

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Matt. 7:21-29)

Kalliolle rakennettu talo ja hiekalle rakennettu talo.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.’ Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!’

Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle.

Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.”

Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.