13. VIIKON KESKIVIIKKO VUOSI II

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(Aam. 5:14-15, 21-24)

Vie pois minun luotani virsiesi pauhu! Mutta vanhurskaus virratkoon kuin ehtymätön puro.

Luemme profeetta Aamoksen kirjasta.

Pyrkikää hyvään, älkää pahaan, jotta saisitte elää! Silloin Herra Jumala Sebaot on teidän kanssanne, niin kuin te sanotte hänen olevan. Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää! Saattakaa kaupunginportissa oikeus voimaan. Ehkä Herra Jumala Sebaot silloin armahtaa Joosefin heimon jäännöstä.

”Minä vihaan teidän juhlianne, sanoo Herra, minä inhoan niitä, minä en voi sietää juhlakokouksianne. Kun te tuotte minulle polttouhrejanne ja ruokauhrejanne, minä en ota niitä vastaan. Juottovasikkoihin, joita te tuotte ateriauhriksi, minä en katsahdakaan. Vie pois minun luotani virsiesi pauhu! En halua kuulla sinun harppujesi helinää. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 50:7, 8-9, 10-11, 12-13, 16bc-17. – 23b)

Kertosäe:

Joka pysyy oikealla tiellä, 

saa nähdä, kuinka Jumala pelastaa.

Kuule, kansani, mitä sinulle puhun,
kuule, Israel, mitä sinulta liitossani vaadin!
Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Kertosäe

En nuhtele sinua uhriesi tähden,
sillä polttouhrisi ovat aina edessäni. 
En vaadi härkää talostasi,
en vuohia tarhoistasi. Kertosäe

Minun ovat kaikki metsän eläimet,
kaikki eläimet tuhansilla vuorilla. 
Minun ovat kaikki vuorten linnut
ja laaksojen moninaiset eläimet. Kertosäe

Jos minun olisi nälkä, en sanoisi sitä sinulle,
sillä minun on koko maanpiiri, kaikki mitä on. 
Söisinkö härkien lihaa,
joisinko vuohien verta? Kertosäe

Miten sinä voit kertoa käskyistäni,
kuinka uskallat puhua minun liitostani,
sinä, joka et ota vastaan ojennusta
vaan heität käskyni selkäsi taakse?” Kertosäe

Halleluja

(Jaak. 1:18)

Halleluja. Halleluja. 

Tahtonsa mukaan Isä synnytti meidät totuuden sanalla, 

että olisimme hänen luomistekojensa ensi hedelmä. 

Halleluja.

EVANKELIUMI 

(Matt. 8:28-34)

Oletko tullut tänne kiduttamaan meitä jo ennen määräaikaa?

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan, kun Jeesus tuli toiselle rannalle Gadaran alueelle, häntä vastaan tuli hautaluolista kaksi pahojen henkien vaivaamaa miestä. Nämä olivat niin väkivaltaisia, ettei kukaan voinut kulkea sitä tietä. He huusivat: ”Mitä sinä meistä tahdot, Jumalan Poika? Oletko tullut tänne kiduttamaan meitä jo ennen määräaikaa?”

Jonkin matkan päässä oli suuri sikalauma laitumella. Pahat henget pyysivät Jeesukselta: ”Jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan.” ”Menkää!” Jeesus sanoi. Silloin henget lähtivät miehistä ja menivät sikoihin, ja koko lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui.

Sikopaimenet lähtivät pakoon. He menivät kaupunkiin ja kertoivat, kuinka oli käynyt ja mitä pahojen henkien vaivaamille oli tapahtunut. Silloin kaikki lähtivät kaupungista Jeesusta vastaan. Kun he näkivät hänet, he pyysivät häntä poistumaan siltä seudulta.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.