14. VIIKON KESKIVIIKKO VUOSI II

 ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(Hoos. 10:1-3, 7-8, 12)

Nyt on aika etsiä Herraa.

Luemme profeetta Hoosean kirjasta.

Israel oli kukoistava viiniköynnös, joka kantoi paljon hedelmää. Mitä runsaammin se tuotti hedelmää, sitä enemmän se rakensi alttareita. Mitä vauraammaksi maa tuli, sitä komeampia patsaita Israel pystytti. Sen sydän oli jakautunut, nyt se saa katua. Herra kaataa sen alttarit, lyö murskaksi sen patsaat. Nyt he sanovat: ”Meillä ei ole enää kuningasta, koska emme ole totelleet Herraa, mutta mitä hyötyä meillä enää olisi kuninkaasta!”

Samaria ja sen kuningas tuhoutuvat, huuhtoutuvat pois kuin lastu aaltoihin. Bet-Avenin uhrikukkulat hävitetään, sillä ne ovat olleet Israelille synniksi. Orjantappuraa ja ohdaketta on kasvava niiden alttareilla. Ihmiset sanovat vuorille: ”Peittäkää meidät”, ja kukkuloille: ”Kaatukaa meidän päällemme!”

Kylväkää oikeudenmukaisuutta, korjatkaa laupeutta! Raivatkaa itsellenne uudispelto! Nyt on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskauden. 

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 105:2-3, 4-5, 6-7. – 4b)

Kertosäe: Etsikää aina Herran kasvoja.

tai: Halleluja.

Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä,
kertokaa hänen ihmetöistään.
Ylistäkää hänen pyhää nimeään.
Iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa! Kertosäe

Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa,
etsikää aina hänen kasvojaan.
Muistakaa aina hänen ihmetyönsä,
hänen tunnustekonsa ja hänen tuomionsa. Kertosäe

Te Abrahamin, hänen palvelijansa, jälkeläiset,
te Jaakobin pojat, jotka hän on valinnut,
hän on Herra, meidän Jumalamme,
hänen tuomionsa ulottuvat yli koko maan. Kertosäe

Halleluja (Mark. 1:15)

Halleluja. Halleluja. 

Jumalan valtakunta on tullut lähelle. 

Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma! 

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Matt. 10:1-7)

Menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja.

Nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäisenä Simon, toiselta nimeltä Pietari, ja hänen veljensä Andreas, Jaakob Sebedeuksen poika ja hänen veljensä Johannes, Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja publikaani Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, joka sitten kavalsi Jeesuksen.

Nämä kaksitoista Jeesus lähetti matkaan annettuaan heille ohjeet: ”Älkää menkö vierasheimoisten keskuuteen älkääkä mihinkään Samarian kaupunkiin. Sen sijaan menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo ja julistakaa: ’Taivasten valtakunta on tullut lähelle.’” 

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.