17. VIIKON LAUANTAI VUOSI II

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(Jer. 26:11-16, 24)

Herra on todella lähettänyt minut julistamaan teille kaikki nämä sanat.

Luemme profeetta Jeremian kirjasta.

Niinä päivinä papit ja profeetat sanoivat Juudan johtomiehille ja kansanjoukolle: ”Tämä mies on tuomittava kuolemaan! Olette omin korvin kuulleet, mitä hän on tästä kaupungista puhunut.”

Silloin Jeremia sanoi Juudan johtomiehille ja väkijoukolle: ”Herra itse on lähettänyt minut julistamaan kaiken sen, mitä olette kuulleet, tätä temppeliä ja kaupunkia vastaan. Kääntykää vääriltä teiltänne, hylätkää pahat tekonne ja kuulkaa Herraa, Jumalaanne! Silloin Herra muuttaa mielensä ja säästää teidät onnettomuudelta, jolla hän teitä uhkaa. Minä olen teidän käsissänne. Tehkää minulle niin kuin hyväksi näette. Muistakaa kuitenkin: jos tapatte minut, tapatte viattoman, ja silloin te syyllistytte murhaan, samoin koko kaupunki. Sillä Herra on todella lähettänyt minut julistamaan teille kaikki nämä sanat.”

Silloin johtomiehet ja väkijoukko sanoivat papeille ja profeetoille: ”Ei kuolemantuomiota tälle miehelle! Hän on puhunut meille Herran, Jumalamme, lähettämänä.” Jeremialla oli suojelijanaan Ahikam, Safanin poika. Siksi hän ei joutunut kansan käsiin tapettavaksi.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 69:15-16, 30-31, 33-34. – vrt. 14)

Kertosäe:

Herra, vastaa minulle armosi hetkellä.

Pelasta minut, etten vajoaisi liejuun,
pelasta minut vihollisteni käsistä ja vetten syvyyksistä.
Älä anna pyörteen temmata minua mukaansa,
syvyyden nielaista minua,
älä anna kuilun sulkeutua pääni päällä. Kertosäe

Minä olen kurja ja kipua täynnä,
mutta sinä, Jumala, autat minut turvaan.
Minä ylistän lauluin Jumalan nimeä,
kunnioitan sitä kiitoksin. Kertosäe

Nöyrät näkevät tämän ja iloitsevat,
niiden sydän virvoittuu, jotka etsivät Jumalaa,
sillä Herra kuulee köyhien rukouksen
eikä hylkää omiaan, jotka ovat vankeudessa. Kertosäe

Halleluja

(Matt. 5:10)

Halleluja. Halleluja. 

Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: 

heidän on taivasten valtakunta. 

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Matt. 14:1-12)

Herodes käski mestata Johanneksen. Hänen opetuslapsensa menivät kertomaan Jeesukselle, mitä oli tapahtunut.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Noihin aikoihin neljännesruhtinas Herodes kuuli Jeesuksesta. Hän sanoi hovimiehilleen: ”Se on Johannes Kastaja. Hän on herännyt kuolleista, siksi hänessä vaikuttavat nuo voimat.”

Herodes näet oli pidättänyt Johanneksen, pannut hänet kahleisiin ja heittänyt vankilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden, sillä Johannes oli sanonut hänelle: ”Sinun ei ole lupa elää hänen kanssaan.” Herodes olisi halunnut surmata Johanneksen mutta pelkäsi kansaa, joka piti Johannesta profeettana.

Sitten Herodes vietti syntymäpäiviään ja Herodiaan tytär tanssi vieraille. Tyttö miellytti Herodesta niin, että tämä valalla vannoen lupasi antaa hänelle mitä hän vain pyytäisi.  Äitinsä yllytyksestä tyttö sanoi: ”Anna minulle nyt heti vadilla Johannes Kastajan pää.” Kuningas tuli pahoille mielin, mutta koska hän oli vieraittensa kuullen vannonut valan, hän käski täyttää pyynnön. Hän lähetti vankilaan sanan ja käski mestata Johanneksen. Tämän pää tuotiin vadilla ja annettiin tytölle, ja tyttö vei sen äidilleen.

Johanneksen opetuslapset tulivat sitten hakemaan ruumiin ja hautasivat sen. Sen jälkeen he menivät kertomaan Jeesukselle, mitä oli tapahtunut.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.