21. VIIKON MAANANTAI VUOSI II

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(2. Tess. 1:1-5, 11-12)

Herran nimi kirkastuu teissä ja te hänessä.

Luemme apostoli Paavalin toisesta kirjeestä tessalonikalaisille.

Paavali, Silvanus ja Timoteus tervehtivät Tessalonikan seurakuntaa, joka elää Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille.

Meidän tulee aina kiittää Jumalaa teidän vuoksenne, veljet. Siihen on täysi syy, koska teidän uskonne kasvaa kasvamistaan ja koska rakkaus toisianne kohtaan yhä lisääntyy teissä kaikissa. Me voimmekin ylpeinä kertoa Jumalan seurakunnissa teistä ja teidän kestävyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissa ja ahdingoissa, joiden keskellä elätte. Ne todistavat Jumalan oikeudenmukaisesta tuomiosta, siitä, että hän hyväksyy teidät valtakuntaansa, jonka vuoksi te nyt myös kärsitte. 

Sen tähden me rukoilemme aina teidän puolestanne, että Jumalamme pitäisi teitä saamanne kutsun arvoisina ja että hän voimallaan saattaisi täydelliseksi halunne hyvään ja uskonne teot. Näin Herramme Jeesuksen nimi kirkastuu teissä ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaisesti.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 96:1-2a, 2b-3, 4-5. – 3)

Kertosäe: Ilmoittakaa Herran ihmetekoja kaikille kansoille. 

Laulakaa Herralle uusi laulu!
Laula Herralle, maa,
laulakaa Herralle, maan asukkaat! 
Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään! Kertosäe

Kertokaa päivästä päivään
ilosanomaa hänen avustaan. 
Julistakaa hänen kunniaansa,
ilmoittakaa hänen ihmetekojaan kaikille kansoille. Kertosäe

Suuri on Herra, ylistäkää häntä!
Pelätkää häntä, hän on jumalista korkein. 
Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat,
mutta Herra on taivaitten luoja. Kertosäe

Halleluja

(Joh. 10:27)

Halleluja. Halleluja. 

Minun lampaani kuulevat minun ääneni, sanoo Herra,  

ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. 

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Matt. 23:13, 15-22)

Voi teitä, te sokeat oppaat! 

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi: ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. 

Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette.

Voi teitä, te sokeat oppaat! Te sanotte: ’Jos vannoo temppelin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo temppelin kullan kautta, vala on sitova.’ Te sokeat typerykset! Kumpi on tärkeämpi, kulta vai temppeli, joka sen kullan pyhittää? Te sanotte myös: ’Jos vannoo alttarin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo alttarille pannun uhrilahjan kautta, vala on sitova.’ Te sokeat! Kumpi on tärkeämpi, uhrilahja vai alttari, joka lahjan pyhittää? Se, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sekä alttarin että kaiken sen päällä olevan kautta, ja se, joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla hänen kauttaan, jonka asuinpaikka se on. Niin myös se, joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttaan, joka sillä istuu.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.