30. VIIKON TORSTAI VUOSI II

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(Ef. 6:10-20)

Ottakaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette selviytymään taistelusta pystyssä pysyen.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä efesolaisille.

Veljet, vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele lihaa ja verta vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.

Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengessä. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä, nyt vankilassa. Rukoilkaa, että voisin puhua rohkeasti, niin kuin minun tulee.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 144:1, 2, 9-10. – 1a)

Kertosäe:

Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni!

Kiitetty olkoon Herra,
minun kallioni!
Hän opettaa käteni taistelemaan,
käsivarteni käymään sotaa. Kertosäe

Hän on uskollinen suojelijani, hän on linnani,
hän on turvani ja pelastajani,
kilpi, jonka taakse suojaudun.
Hän alistaa kansat valtaani. Kertosäe

Jumala, minä laulan sinulle uuden laulun,
kymmenkielisellä harpulla minä sinulle soitan.
Sinä annat kuninkaille voiton,
sinä pelastat palvelijasi Daavidin julmalta miekalta. Kertosäe

Halleluja

(vrt. Luuk. 19:38, 2:14)

Halleluja. Halleluja. 

Siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä!

Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa! 

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Luuk. 13:31-35)

Eihän ole mahdollista, että profeetta surmataan muualla kuin Jerusalemissa.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan tuli muutamia fariseuksia sanomaan Jeesukselle: ”Lähde pois täältä, Herodes aikoo tappaa sinut.” Mutta hän vastasi: ”Menkää ja sanokaa sille ketulle: ’Tänään ja huomenna minä ajan ihmisistä pahoja henkiä ja parannan sairaita, ja kolmantena päivänä saan työni päätökseen.’ Mutta tänään ja huomenna ja seuraavanakin päivänä minun on jatkettava kulkuani – eihän ole mahdollista, että profeetta surmataan muualla kuin Jerusalemissa.

Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Ja minä sanon teille, että te ette minua näe ennen kuin sinä päivänä, jona sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!’”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.