6. VIIKON TIISTAI VUOSI II 

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Jaak. 1:12-18)
Jumala itse ei kiusaa ketään.

Luemme apostoli Jaakobin kirjeestä.

Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voitonseppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee. Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman.

Älkää eksykö, rakkaat veljet! Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, jonka luona ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että olisimme hänen luomistekojensa ensi hedelmä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 94:12-13a, 14-15, 18-19. – 12a)

Kertosäe:
Hyvä on sen osa,
jota sinä, Herra, kasvatat.

Hyvä on sen osa,
jota sinä, Herra, kasvatat
ja jolle sinä opetat lakiasi.
Pahana päivänä sinä varjelet häntä. Kertosäe

Herra ei hylkää kansaansa,
ei hän jätä perintöosaansa.
Oikeus noudattaa jälleen vanhurskautta,
ja kaikki oikeamieliset seuraavat sitä. Kertosäe

Aina kun olin vähällä kaatua,
sinun armosi, Herra, oli minun tukenani.
Kun huolet painavat mieltäni,
saan sinulta lohdun ja ilon. Kertosäe

Halleluja
(Joh. 14:23)

Halleluja. Halleluja.
Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani, sanoo Herra.
Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Mark. 8:14-21)
Varokaa fariseusten ja Herodeksen hapatetta.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Siihen aikaan opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. Heillä oli veneessä yksi ainoa leipä. Jeesus puhui heille vakavasti: ”Olkaa varuillanne. Varokaa fariseusten ja Herodeksen hapatetta.” Mutta he vain puhelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. Jeesus huomasi sen ja sanoi: ”Miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään ymmärrä, ettekö käsitä? Onko teidän sydämenne paatunut? Onhan teillä silmät, ettekö te näe? Onhan teillä korvat, ettekö kuule? Ja ettekö muista: kun jaoin ne viisi leipää viidelletuhannelle ihmiselle, kuinka monta täyttä korillista te keräsitte palasia?” ”Kaksitoista”, he vastasivat. ”Entä kun jaoin ne seitsemän leipää neljälletuhannelle? Kuinka monta koria te silloin keräsitte täyteen palasia?” He vastasivat: ”Seitsemän.” Jeesus sanoi heille: ”Ettekö te vieläkään käsitä?”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.