7. VIIKON TIISTAI VUOSI II

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Jaak. 4:1-10)
Vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa.

Luemme apostoli Jaakobin kirjeestä.

Rakkaani, mistä teidän keskinäiset kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta kuin haluistanne, jotka käyvät taistelua teidän ruumiissanne. Te himoitsette, mutta jäätte vaille, kiihkon ja kateuden vallassa te vaikka riistätte hengen toisiltanne, mutta ette silti saavuta päämääräänne. Te taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne.

Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi. Vai luuletteko, että Raamattu syyttä sanoo: ”Mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka on meihin pannut”? Mutta vielä suurempi on se armo, jonka hän antaa. Siksi Raamattu sanoo: ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.”

Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat! Tuntekaa kurjuutenne, surkaa ja itkekää! Kääntyköön naurunne murheeksi, ilonne masennukseksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 55:7-8, 9-10a, 10b-11ab, 23. – 23a)

Kertosäe:
Jätä taakkasi Herran huomaan,
hän pitää sinusta huolen.

Jos saisin kyyhkysen siivet,
lähtisin lentoon, etsisin lepopaikan.
Pakenisin kauas, majailisin autiomaassa. Kertosäe

Kiiruhtaisin turvapaikkaan, suojaan myrskytuulelta.
Herra, saata heidät sekasortoon,
sekoita heidän neuvonpitonsa. Kertosäe

Joka päivä minun täytyy katsella kaupungissa riitaa ja väkivaltaa.
Ne kiertävät kaupunkia yötä päivää,
väijyvät sen muureilla. Kertosäe

Jätä taakkasi Herran huomaan,
hän pitää sinusta huolen.
Hän ei ikinä salli vanhurskaan sortua. Kertosäe

Halleluja
(Gal. 6:14)

Halleluja. Halleluja.
Minä en tahdo kerskailla muusta kuin Herran rististä.
Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Mark. 9:30-37)
Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin.
Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus ja hänen opetuslapsensa kulkivat Galilean halki. Jeesus ei tahtonut kenenkään saavan tietää siitä, sillä hän opetti opetuslapsiaan. Hän sanoi heille: ”Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.” Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän näillä sanoillaan tarkoitti, mutta eivät rohjenneet kysyä häneltä.

He saapuivat Kapernaumiin. Kotiin tultuaan Jeesus kysyi opetuslapsilta: ”Mistä te matkalla keskustelitte?” He olivat vaiti, sillä he olivat väitelleet siitä, kuka heistä oli suurin. Jeesus istuutui, kokosi kaksitoista opetuslastaan ympärilleen ja sanoi heille: ”Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija.” Sitten hän asetti heidän keskelleen lapsen, otti hänet syliinsä ja sanoi: ”Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ei ota minua, vaan sen joka on minut lähettänyt.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.