8. VIIKON KESKIVIIKKO VUOSI II

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(1. Piet. 1:18-25)

Teidät on lunastettu Kristuksen, virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä. 

Luemme apostoli Pietarin ensimmäisestä kirjeestä.

Rakkaani, tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä. Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista, ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että te uskoessanne myös panette toivonne Jumalaan.

Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistaneet sielunne elääksenne vilpittömässä, veljellisessä rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Sillä kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta Herran sana pysyy iäti. Juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 147:12-13, 14-15, 19-20. – 12a)

Kertosäe:

Kiitä Herraa, Jerusalem!

tai: Halleluja.

Kiitä Herraa, Jerusalem!

Ylistä Jumalaasi, Siion!

Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat,

hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi. Kertosäe


Hän tuo rajoillesi rauhan 

ja antaa ravinnoksesi parhainta vehnää.

Hän lähettää käskynsä maan päälle,

hetkessä saapuu hänen sanansa perille. Kertosäe

Hän on ilmoittanut sanansa Jaakobille,

käskynsä ja säädöksensä Israelille. 

Muille kansoille hän ei niitä ilmoittanut, 

hänen säädöksiään eivät toiset tunne. Kertosäe

Halleluja

(Mark. 10:45)

Halleluja. Halleluja. 

Ihmisen Poika tuli palvelemaan 

ja antamaan henkensä lunnaiksi monien puolesta. 

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Mark. 10:32-45)

Me menemme nyt Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Siihen aikaan, kun opetuslapset nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä, ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen kaksitoista opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva: ”Me menemme nyt Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille, ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.”

Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat: ”Opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö. Suostuthan siihen.” ”Mitä te haluatte minun tekevän?” kysyi Jeesus. He vastasivat: ”Kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella.” Jeesus sanoi heille: ”Te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan?” ”Voimme”, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: ”Sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu.”

Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi: ”Te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien puolesta.” 

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.