8. VIIKON TIISTAI  VUOSI II

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(1. Piet. 1:10-16)

Profeetat ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Olkaa siis raittiit ja pankaa täysi toivonne armoon.

Luemme apostoli Pietarin ensimmäisestä kirjeestä.

Rakkaani, sielujen pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen Henki viittasi todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta. Heille ilmaistiin, etteivät he palvelleet itseään vaan teitä puhuessaan siitä, minkä teille nyt ovat julistaneet ne, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat tuoneet teille evankeliumin. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen.

Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: ”Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 98:1, 2-3ab, 3cd-4. – 2a)

Kertosäe:

Herra on tehnyt tunnetuksi pelastuksensa.

Laulakaa Herralle uusi laulu!
Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja.
Hänen oikea kätensä, hänen pyhä käsivartensa
on tuonut voiton.
Kertosäe


Herra on tehnyt tunnetuksi pelastuksensa, 

hän ilmoitti vanhurskautensa kansojen nähden. 

Hän muisti laupeutensa ja uskollisuutensa 

Israelin kansaa kohtaan. Kertosäe

Kaikki maan ääret ovat nähneet 

meidän Jumalamme pelastuksen.

Maa, kohota Herralle riemuhuuto!
Iloitkaa ja riemuitkaa, laulakaa ja soittakaa!
Kertosäe

Halleluja (vrt. Matt. 11:25)

Halleluja. Halleluja. 

Ylistetty olet sinä, Isä, taivaan ja maan Herra, 

sillä sinä ilmoitit valtakunnan salaisuudet lapsenmielisille. 

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Mark. 10:28-31)

Te saatte satakertaisesti tässä maailmanajassa, tosin myös vainoa, ja tulevassa ajassa iankaikkisen elämän.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Siihen aikaan Pietari sanoi Jeesukselle: ”Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua.” Jeesus vastasi: ”Totisesti: kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, hän saa satakertaisesti: nyt, tässä maailmanajassa, taloja, veljiä ja sisaria, äitejä ja lapsia ja peltoja – tosin myös vainoa – ja tulevassa ajassa hän saa iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.