12. VIIKON TORSTAI VUOSI I

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(1. Moos. 16:1-12, 15-16)
Hagar synnytti Abramille pojan, ja Abram antoi hänelle nimen Ismael.

Luemme Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.

Sarai, Abramin vaimo, ei ollut synnyttänyt miehelleen lasta. Mutta Sarailla oli egyptiläinen orjatar, jonka nimi oli Hagar. Niin Sarai sanoi Abramille: ”Herra ei ole sallinut minun synnyttää. Makaa siis minun orjattareni kanssa; ehkäpä hän voi synnyttää minulle lapsen.” Abram myöntyi Sarain ehdotukseen. Abram oli asunut kymmenen vuotta Kanaaninmaassa, kun hänen vaimonsa Sarai antoi egyptiläisen orjattarensa Hagarin miehelleen Abramille sivuvaimoksi. Abram yhtyi Hagariin, ja tämä tuli raskaaksi. Kun Hagar huomasi olevansa raskaana, hän alkoi väheksyä emäntäänsä. Silloin Sarai sanoi Abramille: ”Minua on loukattu, etkä sinä tee mitään. Minä itse annoin orjattareni sinun syliisi, mutta siitä saakka, kun hän sai tietää olevansa raskaana, hän on halveksinut minua. Herra ratkaiskoon meidän riitamme.” Abram sanoi Saraille: ”Hän on sinun orjattaresi. Voit tehdä hänelle, mitä hyväksi näet.” Ja Sarai kuritti Hagaria niin että Hagar pakeni hänen luotaan.

Herran enkeli kohtasi Hagarin autiomaassa vesilähteellä, joka oli Surin tien varressa. Hän sanoi: ”Hagar, Sarain orjatar, mistä olet tulossa ja minne olet menossa?” Hagar vastasi: ”Minä olen paennut emäntäni Sarain luota.” Silloin Herran enkeli sanoi hänelle: ”Palaa emäntäsi luo ja ota nöyrästi vastaan hänen kurituksensa.” Herran enkeli sanoi hänelle vielä: ”Minä teen sinun jälkeläistesi määrän niin suureksi, ettei sitä voi laskea.” Sitten Herran enkeli sanoi hänelle: ”Sinä olet raskaana, ja kun synnytät pojan, anna hänelle nimeksi Ismael, sillä Herra kuuli, kun valitit hätääsi. Poikasi on oleva kuin villiaasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan, aina hän on oleva vastakkain kaikkien veljiensä kanssa.”

Hagar synnytti Abramille pojan, ja Abram antoi pojalleen, jonka Hagar oli synnyttänyt, nimen Ismael. Abram oli kahdeksankymmentäkuusivuotias, kun Hagar synnytti hänelle Ismaelin.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Tai lyhyempi muoto:
(1. Moos. 16:6b-12, 15-16)
Hagar synnytti Abramille pojan, ja Abram antoi hänelle nimen Ismael.

Luemme Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.

Niinä päivinä Sarai kuritti Hagaria niin että Hagar pakeni hänen luotaan. Herran enkeli kohtasi Hagarin autiomaassa vesilähteellä, joka oli Surin tien varressa. Hän sanoi: ”Hagar, Sarain orjatar, mistä olet tulossa ja minne olet menossa?” Hagar vastasi: ”Minä olen paennut emäntäni Sarain luota.” Silloin Herran enkeli sanoi hänelle: ”Palaa emäntäsi luo ja ota nöyrästi vastaan hänen kurituksensa.” Herran enkeli sanoi hänelle vielä: ”Minä teen sinun jälkeläistesi määrän niin suureksi, ettei sitä voi laskea.” Sitten Herran enkeli sanoi hänelle: ”Sinä olet raskaana, ja kun synnytät pojan, anna hänelle nimeksi Ismael, sillä Herra kuuli, kun valitit hätääsi. Poikasi on oleva kuin villiaasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan, aina hän on oleva vastakkain kaikkien veljiensä kanssa.”

Hagar synnytti Abramille pojan, ja Abram antoi pojalleen, jonka Hagar oli synnyttänyt, nimen Ismael. Abram oli kahdeksankymmentäkuusivuotias, kun Hagar synnytti hänelle Ismaelin.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 106:1-2, 3-4a, 4b-5. – 1a)

Kertosäe:
Kiittäkää Herraa, hän on hyvä!

Tai:
Halleluja.

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä,
iäti kestää hänen armonsa.
Kuka voi sanoiksi pukea Herran voimateot,
kuka voi häntä kyllin ylistää? Kertosäe

Onnellisia ne, jotka elävät vanhurskaasti,
jotka aina tekevät niin kuin oikein on.
Herra, sinä olet armollinen kansallesi –
muistathan myös minua! Kertosäe

Auta minua, ota minut huomaasi,
että saisin kokea valittujesi onnen,
että saisin iloita, kun sinun kansasi iloitsee,
ja ylistää sinua yhdessä perintöosasi kanssa. Kertosäe

Halleluja
(Joh. 14:23)

Halleluja. Halleluja.
Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani,
sanoo Herra.
Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Matt. 7:21-29)
Kalliolle rakennettu talo ja hiekalle rakennettu talo.

Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.’ Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!’ Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle.

Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.”

Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.