15. VIIKON TORSTAI VUOSI I 

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(2. Moos. 3:13-20)
Minä olen se joka olen. Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne.

Luemme Toisesta Mooseksen kirjasta.

Niinä päivinä Mooses, joka kuuli Herran äänen puhuvan palavasta pensaasta, sanoi Jumalalle: ”Kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, he kysyvät minulta: ’Mikä on hänen nimensä?’ Mitä minä heille silloin sanon?” Jumala sanoi Moosekselle: ”Minä olen se joka olen.” Hän sanoi vielä: ”Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: ’Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne.’”

Jumala sanoi vielä Moosekselle: ”Sinun tulee sanoa israelilaisille: ’Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne.’ Se on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Mene ja kutsu koolle Israelin vanhimmat ja sano heille, että Herra, heidän isiensä Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on ilmestynyt sinulle. Sano heille, että minä olen nyt ryhtynyt huolehtimaan heistä ja että olen nähnyt, mitä heille on Egyptissä tapahtunut. Sano, että minä olen päättänyt viedä heidät pois Egyptin sorron alta kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa. He kuulevat sinua.

Menkää sitten, sinä ja Israelin vanhimmat, Egyptin kuninkaan luo ja sanokaa hänelle: ’Herra, heprealaisten Jumala, on kutsunut meitä. Siksi meidän on nyt mentävä kolmen päivämatkan päähän autiomaahan uhraamaan Herralle, Jumalallemme.’ Mutta minä tiedän, ettei Egyptin kuningas päästä teitä menemään muutoin kuin pakosta. Siksi minä ojennan käteni ja kuritan egyptiläisiä monilla ihmeteoilla, jotka teen heidän keskuudessaan. Vasta sitten farao päästää teidät lähtemään.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 105:1+5, 8-9, 24-25, 26-27. – 8a)

Kertosäe:
Herra muistaa aina liittonsa.

Tai:
Halleluja.

Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään,
kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan!
Muistakaa aina hänen ihmetyönsä,
hänen tunnustekonsa ja hänen tuomionsa. Kertosäe

Hän muistaa aina liittonsa,
tuhansille sukupolville antamansa lupauksen,
liiton, jonka hän teki Abrahamin kanssa,
valan, jonka hän vannoi Iisakille. Kertosäe

Herra teki kansansa hedelmälliseksi
ja paljon vahvemmaksi kuin sen viholliset.
Näin hän muutti egyptiläisten mielen,
ja he alkoivat vihata hänen kansaansa,
vehkeillä hänen palvelijoitaan vastaan. Kertosäe

Silloin Herra lähetti Mooseksen, palvelijansa,
ja Aaronin, valitsemansa miehen,
ja nämä tekivät hänen tunnustekojaan,
tekivät hänen ihmeitään Haamin maassa. Kertosäe

Halleluja
(Matt. 11:28)

Halleluja. Halleluja.
Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.
Minä annan teille levon, sanoo Herra.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Matt. 11:28-30)
Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä.

Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minulta: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.