17. VIIKON LAUANTAI VUOSI I 

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(3. Moos. 25:1, 8-17)
Riemuvuonna jokainen saa palata perintömaalleen.

Luemme Kolmannesta Mooseksen kirjasta.

Herra sanoi Moosekselle Siinainvuorella: ”Laske seitsemän vuosiviikkoa eli seitsemän kertaa seitsemän vuotta. Kun vuosiviikkoja on kertynyt seitsemän eli vuosia yhteensä neljäkymmentäyhdeksän, anna silloin seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä puhaltaa torveen; tuona sovituspäivänä soikoot torvet kaikkialla maassanne. Pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se vuosi on riemuvuosi. Silloin jokainen teistä saa palata perintömaalleen ja sukunsa luo. Viettäkää riemuvuotta joka viideskymmenes vuosi. Älkää silloin kylväkö älkääkä korjatko peltoon itsestään kasvanutta viljaa älkääkä kerätkö hoitamattomiin köynnöksiin kasvaneita rypäleitä, sillä se vuosi on riemuvuosi, jonka tulee olla teille pyhä. Syökää vain sitä, mitä maa itsestään tuottaa.

Riemuvuotena jokainen saa palata omalle maalleen. Jos myytte maata toisillenne tai ostatte sitä, älkää tavoitelko kohtuutonta hyötyä. Maksakaa toisillenne sen mukaan, montako vuotta on seuraavaan riemuvuoteen, ja määrätkää myös myyntihinta jäljellä olevien satovuosien luvun mukaan. Mitä enemmän satovuosia on jäljellä, sitä korkeampi on hinta, ja mitä vähemmän on vuosia, sitä alempi on hinta, sillä myyjä ei myy maataan, vaan ainoastaan tietyn määrän satoja. Älkää pyrkikö hyötymään toistenne kustannuksella, vaan pelätkää Jumalaa. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 67:2-3, 5, 7-8. – 4)

Kertosäe:
Ylistäkööt kansat sinua, Jumala,
ylistäkööt sinua kaikki kansat.

Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä,
hän kirkastakoon meille kasvonsa,
että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi,
kaikissa kansoissa sinun pelastuksesi. Kertosäe

Kansat iloitkoot ja riemuitkoot,
sillä sinä jaat niille oikeutta,
sinä johdatat kansakuntia maan päällä. Kertosäe

Maa on antanut satonsa.
Jumala, meidän Jumalamme, siunatkoon meitä yhä.
Siunatkoon Jumala meitä,
ja pelätkööt häntä kaikki maan ääret. Kertosäe

Halleluja
(Matt. 5:10)

Halleluja. Halleluja.
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan:
heidän on taivasten valtakunta.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Matt. 14:1-12)
Herodes käski mestata Johanneksen. Hänen opetuslapsensa menivät kertomaan Jeesukselle, mitä oli tapahtunut.

Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan aikoihin neljännesruhtinas Herodes kuuli Jeesuksesta. Hän sanoi hovimiehilleen: ”Se on Johannes Kastaja. Hän on herännyt kuolleista, siksi hänessä vaikuttavat nuo voimat.”

Herodes näet oli pidättänyt Johanneksen, pannut hänet kahleisiin ja heittänyt vankilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden, sillä Johannes oli sanonut hänelle: ”Sinun ei ole lupa elää hänen kanssaan.” Herodes olisi halunnut surmata Johanneksen mutta pelkäsi kansaa, joka piti Johannesta profeettana.

Sitten Herodes vietti syntymäpäiviään ja Herodiaan tytär tanssi vieraille. Tyttö miellytti Herodesta niin, että tämä valalla vannoen lupasi antaa hänelle mitä hän vain pyytäisi. Äitinsä yllytyksestä tyttö sanoi: ”Anna minulle nyt heti vadilla Johannes Kastajan pää.” Kuningas tuli pahoille mielin, mutta koska hän oli vieraittensa kuullen vannonut valan, hän käski täyttää pyynnön. Hän lähetti vankilaan sanan ja käski mestata Johanneksen. Tämän pää tuotiin vadilla ja annettiin tytölle, ja tyttö vei sen äidilleen.

Johanneksen opetuslapset tulivat sitten hakemaan ruumiin ja hautasivat sen. Sen jälkeen he menivät kertomaan Jeesukselle, mitä oli tapahtunut.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.