17. VIIKON PERJANTAI VUOSI I 

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(3. Moos. 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37)
Nämä ovat Herralle omistetut juhla-ajat, joina teidän tulee kutsua kansa koolle pyhiin kokouksiin.

Luemme Kolmannesta Mooseksen kirjasta.

Herra sanoi Moosekselle: ”Nämä ovat Herralle omistetut pyhät juhlat, joita teidän tulee kokoontua viettämään määräaikaan: Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä iltahämärissä on Herran pääsiäinen, ja saman kuun viidentenätoista päivänä on Herralle pyhitetty happamattoman leivän juhla. Seitsemän päivän ajan saatte syödä vain happamatonta leipää. Pitäkää tämän juhlan ensimmäisenä päivänä pyhä juhlakokous. Sinä päivänä ette saa tehdä mitään työtä. Näinä seitsemänä päivänä teidän on joka päivä tuotava Herralle tuliuhri. Myös seitsemäntenä päivänä pidettäköön pyhä juhlakokous; silloinkaan ette saa tehdä mitään työtä.”

Herra sanoi Moosekselle: ”Sano israelilaisille: Kun tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja kun leikkaatte siellä viljaa, tuokaa ensimmäiset tähkät papille. Sapatin jälkeisenä päivänä pappi omistakoon ne Herralle tarjousuhrina, että Herra olisi teille suosiollinen.

Laskekaa seitsemän täyttä viikkoa sen sapatin jälkeisestä päivästä, jolloin toitte satonne ensimmäiset tähkät omistettaviksi Herralle, ja tuokaa seitsemännen sapatin jälkeisenä eli viidentenäkymmenentenä päivänä Herralle ruokauhri uudesta sadosta. Seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä on sovituspäivä. Kokoontukaa silloin pyhään juhlakokoukseen, paastotkaa ja uhratkaa Herralle tuliuhri.

Saman seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä alkaa Herralle pyhitetty seitsenpäiväinen lehtimajanjuhla. Juhlan ensimmäisenä päivänä on pyhä kokous; sinä päivänä ette saa tehdä mitään työtä. Seitsemänä päivänä teidän on uhrattava Herralle tuliuhri. Kahdeksas päivä on erityinen juhlapäivä; uhratkaa silloin Herralle tuliuhri ja pitäkää pyhä kokous. Sinä päivänä te ette saa tehdä mitään työtä.

Nämä ovat Herralle omistetut juhla-ajat, joina teidän tulee kutsua kansa koolle pyhiin kokouksiin ja uhrata Herralle tuliuhreja samoin kuin polttouhreja, ruokauhreja, teurasuhreja ja juomauhreja, jokainen uhri oikeana päivänään.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 81:3-4, 5-6ab, 10-11ab. – vrt. 2)

Kertosäe:
Kohottakaa ilohuuto Jumalalle,
hän on väkevä auttajamme.

Virittäkää soitto, tuokaa rummut,
ottakaa harppu ja helkkyvä lyyra.
Puhaltakaa torveen, kun on uudenkuun aika,
kun on täysikuu, kun vietämme juhlaa! Kertosäe

Tämä on Israelille annettu säädös,
määräys, jonka Jaakob on Jumalaltaan saanut.
Herra antoi sen Joosefin heimolle
käydessään Egyptin maata vastaan. Kertosäe

Muuta jumalaa sinulla ei saa olla,
vierasta jumalaa älä kumarra.
Minä olen Herra, sinun Jumalasi.
Minä johdatin sinut pois Egyptin maasta. Kertosäe

Halleluja
(1. Piet. 1:25)

Halleluja. Halleluja.
Herran sana pysyy iäti.
Juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Matt. 13:54-58)
Eikö hän ole se rakennusmiehen poika? Mistä hän on voinut saada tämän kaiken?

Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus meni kotikaupunkiinsa. Hän opetti ihmisiä heidän synagogassaan, ja hämmästyksissään he kysyivät: ”Mistä hänellä on tämä viisaus, mistä voima tehdä ihmeitä? Eikö hän ole se rakennusmiehen poika? Eikö hänen äitinsä nimi ole Maria, ja ovathan Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas hänen veljiään? Hänen sisarensakin asuvat kaikki täällä missä mekin. Mistä hän on voinut saada tämän kaiken?” Näin he torjuivat hänet.

Jeesus sanoi heille: ”Missään ei profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan ja omassa kodissaan.” Ja koska he eivät uskoneet häneen, hän ei tehnyt siellä montakaan voimatekoa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.