19. VIIKON TIISTAI VUOSI I 

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(5. Moos. 31:1-8)
Ole vahva ja rohkea, Joosua. Sinä viet tämän kansan siihen maahan.

Luemme Viidennestä Mooseksen kirjasta.

Kun Mooses oli puhunut israelilaisille kaiken tämän, hän sanoi heille: ”Minä olen nyt sadankahdenkymmenen vuoden ikäinen. En enää pysty johtamaan teitä. En myöskään saa mennä Jordanin yli, niin on Herra minulle sanonut. Mutta Herra, teidän Jumalanne, kulkee itse teidän edellänne. Hän hävittää kansat teidän tieltänne, ja te otatte haltuunne niiden maat. Joosua johtaa teidät joen yli; näin on Herra luvannut. Herra tekee noille kansoille, niin kuin hän teki amorilaisten kuninkaille Sihonille ja Ogille. Heidät ja heidän maansa hän tuhosi. Hän antaa nuo kansat teidän käsiinne, ja teidän tulee toimia sen käskyn mukaan, jonka olen teille antanut. Olkaa vahvoja ja rohkeita, älkää pelätkö älkääkä säikkykö noita kansoja, sillä Herra, teidän Jumalanne, kulkee teidän kanssanne. Hän ei jätä teitä yksin eikä hylkää teitä.”

Mooses kutsui luokseen Joosuan ja sanoi hänelle kaikkien israelilaisten ollessa läsnä: ”Ole vahva ja rohkea. Sinä viet tämän kansan siihen maahan, jonka Herra esi-isillemme vannomallaan valalla sille lupasi, ja sinä jaat sen maan israelilaisille perinnöksi. Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(5. Moos. 32:3-4a, 7, 8, 9+12. – 9a)

Kertosäe:
Herran osuus on hänen kansansa.

Minä julistan Herran nimeä.
Ylistäkää Jumalamme kunniaa!
Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen.
Kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Kertosäe

Muistelkaa muinaisia aikoja,
ajatelkaa menneiden sukupolvien päiviä.
Kysykää isiltänne, niin he kertovat teille,
kysykää vanhuksiltanne, niin saatte kuulla. Kertosäe

Kun Korkein jakoi kansoille maat,
kun hän levitti ihmiset yli maan piirin,
hän määräsi kansojen asuinsijat
israelilaisten luvun mukaan. Kertosäe

Herran osuus on hänen kansansa Israel,
ja Jaakob hänen perintömaansa.
Herra yksin johdatti omiaan,
ei hänellä ollut muuta jumalaa rinnallaan. Kertosäe

Halleluja
(Matt. 11:29ab)

Halleluja. Halleluja.
Ottakaa minun ikeeni harteillenne, sanoo Herra,
ja oppikaa minulta, sillä minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Matt. 18:1-5, 10, 12-14)
Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä.

Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: ”Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?” Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi: ”Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja.

Mitä arvelette: jos jollakulla on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, niin eikö hän jätä ne yhdeksänkymmentäyhdeksän vuorille ja lähde etsimään sitä eksynyttä? Ja jos hän sen löytää – totisesti: hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä, jotka eivät olleet eksyksissä. Samoin ei teidän taivaallinen Isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä joutuisi hukkaan.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.