25. VIIKON PERJANTAI VUOSI I 

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Hagg. 1:15b – 2:9)
Vain hetki enää, ja minä täytän temppelini loistolla.

Luemme profeetta Haggain kirjasta.

Kuningas Dareioksen toisena hallitusvuotena, seitsemännen kuukauden kahdentenakymmenentenäyhdentenä päivänä, tuli profeetta Haggaille tämä Herran sana: ”Sano Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojalle, ja ylipappi Joosualle, Josadakin pojalle, ja kansalle näin:

Vieläkö teidän joukossanne on joku, joka on nähnyt, miten kaunis entinen temppeli oli? Eikö se, mikä nyt on silmienne edessä, ole entisen rinnalla kuin ei mitään? Näin sanoo Herra: ’Nyt, Serubbabel, ole luja! Älä lannistu, Joosua, Josadakin poika, ylimmäinen pappi! Ja kaikki maan asukkaat, olkaa lujat! sanoo Herra. Ryhtykää työhön! Minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Tämän lupauksen minä annoin teille jo silloin, kun lähditte Egyptistä: minun henkeni on teidän kanssanne. Älkää pelätkö!’

Näin sanoo Herra Sebaot: Vain hetki enää, ja minä järisytän taivaan ja maan, meret ja mantereet. Minä saatan kansat kauhun valtaan, ja niiden aarteet tuodaan tänne. Minä täytän temppelini loistolla, sanoo Herra Sebaot. Minun on hopea ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Tämän temppelin loisto on oleva suurempi kuin entisen, sanoo Herra Sebaot. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen, sanoo Herra Sebaot.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 43:1, 2, 3, 4. – 5c)

Kertosäe:
Odota Jumalaa!
Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani.

Hanki minulle oikeutta, Jumala,
aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan.
Pelasta minut pahojen ja petollisten kynsistä! Kertosäe

Sinä, Jumala, olet ainoa turvani.
Miksi olet hylännyt minut?
Miksi minun täytyy kulkea surusta synkkänä,
kärsiä vihollisen sortoa? Kertosäe

Lähetä valosi ja totuutesi!
Ne johdattakoot minua,
ne viekööt minut pyhälle vuorellesi,
sinun asuntoihisi. Kertosäe

Minä tahdon tulla sinun alttarisi eteen,
sinun eteesi, Jumala, minun iloni!
Siellä saan ylistää sinua lyyraa soittaen,
Jumala, minun Jumalani! Kertosäe

Halleluja
(Mark. 10:45)

Halleluja. Halleluja.
Ihmisen Poika tuli palvelemaan
ja antamaan henkensä lunnaiksi monien puolesta.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Luuk. 9:18-22)
Sinä olet Kristus, Jumalan Voideltu. Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon.

Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Kun Jeesus oli vetäytynyt yksinäisyyteen rukoilemaan ja opetuslapset olivat hänen kanssaan, hän kysyi heiltä: ”Kuka minä ihmisten mielestä olen?” He vastasivat: ”Toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, toiset taas sanovat, että joku entisajan profeetta on noussut kuolleista.” ”Entä te?” kysyi Jeesus. ”Kuka minä teidän mielestänne olen?” Pietari vastasi: ”Sinä olet Kristus, Jumalan Voideltu.” Jeesus kielsi heitä ankarasti puhumasta tästä kenellekään ja sanoi: ”Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet surmataan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.