25. VIIKON TIISTAI VUOSI I 

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Esra 6:7-8, 12b, 14-20)
He rakensivat temppelin valmiiksi ja viettivät pääsiäistä.

Luemme Esran kirjasta.

Niinä päivinä kuningas Dareios lähetti käskykirjeen Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltijalle: ”Antakaa temppelin rakennustöiden jatkua rauhassa. Juutalaisten käskynhaltijalla ja heidän vanhimmillaan on lupa rakentaa temppeli entiselle paikalleen. Nyt määrään, miten teidän tulee tukea juutalaisten vanhimpia, kun he rakentavat tuota temppeliä. Niistä kuninkaan verotuloista, jotka saadaan Eufratin länsipuolisesta maakunnasta, on tarkoin ja viipymättä korvattava noille miehille kaikki kustannukset. Minä, Dareios, olen antanut tämän käskyn. Noudatettakoon sitä tarkoin.”

Juutalaisten vanhimmat jatkoivat rakentamista, ja työ onnistui hyvin, kun profeetat Haggai ja Sakarja, Iddon poika, rohkaisivat heitä puheillaan. Temppeli rakennettiin valmiiksi niin kuin Israelin Jumala oli käskenyt ja niin kuin Kyyros, Dareios ja Artakserkses, Persian kuninkaat, olivat määränneet. Temppeli oli valmis adar-kuun kolmantena päivänä kuningas Dareioksen hallituskauden kuudentena vuotena.

Israelilaiset, papit ja leeviläiset ja muut pakkosiirtolaisuudesta palanneet, viettivät riemuiten temppelin vihkiäisjuhlaa. Juhlassa he uhrasivat sata sonnia, kaksisataa pässiä, neljäsataa karitsaa sekä syntiuhriksi koko Israelin puolesta kaksitoista pukkia, yhden kutakin heimoa kohti. Sitten he asettivat papit ryhmittäin ja leeviläiset osastoittain huolehtimaan Jerusalemissa jumalanpalveluksesta niin kuin Mooseksen kirjassa on määrätty.

Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä viettivät pakkosiirtolaisuudesta palanneet pääsiäistä. Papit ja leeviläiset olivat kaikki puhdistautuneet, niin että jokainen heistä oli puhdas. He teurastivat pääsiäislampaan kaikkien palanneiden puolesta, veljiensä, pappien, puolesta ja omasta puolestaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 122:1-2, 3-4a, 4b-5. – vrt. 1)

Kertosäe:
Me lähdemme iloiten Herran huoneeseen.

Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan:
Me lähdemme Herran huoneeseen!
Nyt seisomme porteillasi, Jerusalem. Kertosäe

Jerusalem, olet kaupunkimme,
tänne kansamme kokoontuu,
tänne vaeltavat heimomme, Herran heimot. Kertosäe

Täällä, niin kuin on säädetty,
Israel kiittää Herran nimeä.
Täällä jaetaan oikeutta Daavidin suvun istuimilla. Kertosäe

Halleluja
(Luuk. 11:28)

Halleluja. Halleluja.
Autuaita ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan
ja noudattavat sitä.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Luuk. 8:19-21)
Minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja tekevät sen mukaan.

Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesuksen äiti ja veljet tulivat tapaamaan häntä, mutta eivät tungoksessa päässeet hänen luokseen. Jeesukselle ilmoitettiin: ”Äitisi ja veljesi ovat tuolla ulkona ja haluavat tavata sinut.” Mutta hän vastasi: ”Minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja tekevät sen mukaan.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.