29. VIIKON TIISTAI VUOSI I 

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Room. 5:12, 15b, 17-19, 20b-21)
Yhden ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan. Paljon ennemmin tulevat ne, jotka saavat armon, elämään ja hallitsemaan.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille.

Veljet, yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Yhden ainoan ihmisen rikkomus on tosin tuottanut monille kuoleman, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, ansiosta monien osaksi.

Yhden ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan tämän yhden vuoksi. Paljon ennemmin tulevat ne, jotka saavat omakseen vanhurskauden ylenpalttisen armon ja lahjan, elämään ja hallitsemaan yhden ainoan ansiosta, Jeesuksen Kristuksen. Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava vanhurskauden kautta ikuiseen elämään, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 40:7-8a, 8b-9, 10, 17. – vrt. 8b+9a)

Kertosäe:
Nyt olen tullut, Herra, täyttääkseni tahtosi.

Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua,
polttouhria ja syntiuhria sinä et pyydä,
mutta sinä teit minulle kuulevat korvat.
Siksi minä sanoin: ”Nyt olen tullut, Herra.” Kertosäe

”Kirjaan on kirjoitettu,
mitä minun pitää tehdä.
Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi,
sinun lakisi on minun sydämessäni.” Kertosäe

Minä julistan sinun vanhurskauttasi
temppeliin kokoontuneelle kansalle,
en lakkaa siitä puhumasta.
Herra, sinä tiedät sen! Kertosäe

Ne, jotka kysyvät tahtoasi,
iloitkoot ja riemuitkoot sinusta.
Ne, jotka rakastavat sinun pelastustasi,
saakoot aina sanoa: ”Suuri on Herra!” Kertosäe

Halleluja
(Luuk. 21:36)

Halleluja. Halleluja.
Pysykää alati valveilla ja rukoilkaa,
jotta kestäisitte Ihmisen Pojan edessä.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Luuk. 12:35-38)
Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta!

Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta! Totisesti: hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta, tulipa hän ennen sydänyötä tai sen jälkeen!”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.