31. VIIKON MAANANTAI VUOSI I 

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Room. 11:29-36)
Jumala on tehnyt kaikki tottelemattomuuden vangeiksi, jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille.

Veljet, Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua. Te olitte ennen tottelemattomia Jumalaa kohtaan, mutta noiden toisten tottelemattomuuden vuoksi Jumala on nyt armahtanut teidät. Samalla tavoin he ovat nyt olleet tottelemattomia, jotta myös heidät armahdettaisiin, kun te olette saaneet armahduksen. Jumala on näet tehnyt kaikki tottelemattomuuden vangeiksi, jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen.

Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä! Kuka voi tuntea Herran ajatukset, kuka pystyy neuvomaan häntä? Kuka on antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin? Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 69:30-31, 33-34, 36-37. – vrt. 14bc)

Kertosäe:
Herra, vastaa minulle suuressa hyvyydessäsi.

Minä olen kurja ja kipua täynnä,
mutta sinä, Jumala, autat minut turvaan.
Minä ylistän lauluin Jumalan nimeä,
kunnioitan sitä kiitoksin. Kertosäe

Nöyrät näkevät tämän ja iloitsevat,
niiden sydän virvoittuu, jotka etsivät Jumalaa,
sillä Herra kuulee köyhien rukouksen
eikä hylkää omiaan, jotka ovat vankeudessa. Kertosäe

Jumala pelastaa Siionin ja rakentaa Juudan kaupungit.
Hänen kansansa saa asua siellä, se ottaa maan omakseen.
Hänen palvelijoittensa jälkeläiset perivät sen,
ja ne, jotka rakastavat hänen nimeään, saavat asua siellä. Kertosäe

Halleluja
(Joh. 8:31b-32a)

Halleluja. Halleluja.
Jos te pysytte minun sanassani, te olette todella opetuslapsiani,
sanoo Herra.
Te opitte tuntemaan totuuden.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Luuk. 14:12-14)
Älä kutsu ystäviäsi, vaan köyhiä ja raajarikkoja.

Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi fariseusten johtomiehelle, joka oli kutsunut hänet kotiinsa aterialle: ”Kun järjestät päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, sukulaisiasi äläkä rikkaita naapureita. Hehän saattavat vuorostaan kutsua sinut, ja näin sinä saat kaikesta palkan. Ei – kun sinä järjestät pidot, kutsu köyhiä ja raajarikkoja, rampoja ja sokeita. Autuas olet, kun aika tulee, sillä he eivät pysty palkitsemaan sinua. Sinä saat palkkasi silloin, kun vanhurskaat herätetään kuolleista.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.