6. VIIKON TIISTAI VUOSI I 

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(1. Moos. 6:5-8, 7:1-5, 10)
Minä pyyhin maan päältä ihmisen, jonka olen luonut.

Luemme Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.

Kun Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat, hän katui, että oli tehnyt ihmisen, ja murehti sitä sydämessään. Ja Herra sanoi: ”Minä pyyhin maan päältä ihmisen, jonka olen luonut, ja ihmisen mukana karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt.” Mutta Nooa sai armon Herran edessä.

Herra sanoi Nooalle: ”Mene perheinesi arkkiin, sillä minä olen havainnut sinut ainoaksi vanhurskaaksi tämän sukupolven joukossa. Ota kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä seitsemän paria, uroksia ja naaraita, mutta kaikkia epäpuhtaita karjaeläimiä ota kaksi, uros ja naaras. Myös taivaan lintuja ota seitsemän paria, uroksia ja naaraita, että niiden suku jatkuisi maan päällä. Seitsemän päivän kuluttua minä lähetän maan päälle sateen, jota kestää neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä. Minä pyyhin pois maan päältä kaikki olennot, jotka olen luonut.” Nooa teki niin kuin Herra oli häntä käskenyt. Kun seitsemän päivää oli kulunut, tuli vedenpaisumus maan päälle.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 29:1-2, 3ac-4, 3b+9b-10. – 11b)

Kertosäe:
Herra siunaa kansaansa rauhalla.

Antakaa Herralle kunnia, te jumalolennot,
tunnustakaa Herran kunnia ja voima!
Tunnustakaa hänen nimensä kunnia!
Kumartukaa hänen pyhän kirkkautensa eteen! Kertosäe

Herran ääni kaikuu vetten päällä.
Herra jylisee suurten vetten päällä.
Herran ääni on voimallinen,
Herran ääni on mahtava. Kertosäe

Kunnian Jumala jylisee.
Hänen temppelissään kaikki huutavat: ”Kunnia hänelle!”
Herran valtaistuin on taivaan vesien yllä,
hän hallitsee kuninkaana iäti. Kertosäe

Halleluja
(Joh. 14:23)

Halleluja. Halleluja.
Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani,
sanoo Herra.
Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Mark. 8:14-21)
Varokaa fariseusten ja Herodeksen hapatetta.

Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Siihen aikaan opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. Heillä oli veneessä yksi ainoa leipä. Jeesus puhui heille vakavasti: ”Olkaa varuillanne. Varokaa fariseusten ja Herodeksen hapatetta.” Mutta he vain puhelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. Jeesus huomasi sen ja sanoi: ”Miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään ymmärrä, ettekö käsitä? Onko teidän sydämenne paatunut? Onhan teillä silmät, ettekö te näe? Onhan teillä korvat, ettekö kuule? Ja ettekö muista: kun jaoin ne viisi leipää viidelletuhannelle ihmiselle, kuinka monta täyttä korillista te keräsitte palasia?” ”Kaksitoista”, he vastasivat. ”Entä kun jaoin ne seitsemän leipää neljälletuhannelle? Kuinka monta koria te silloin keräsitte täyteen palasia?” He vastasivat: ”Seitsemän.” Jeesus sanoi heille: ”Ettekö te vieläkään käsitä?”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.