KIRKKOVUODEN TAVALLISEN AJAN SUNNUNTAIDEN HALLELUJA-VAIHTOEHDOT 

[Kaikkina vuosina A, B ja C]

1. Halleluja (1. Sam. 3:9, Joh. 6:68c)

Halleluja. Halleluja.
Puhu, Herra, palvelijasi kuulee.
Sinulla on ikuisen elämän sanat.
Halleluja.

2. Halleluja (vrt. Matt. 11:25)

Halleluja. Halleluja.
Ylistetty olet sinä, Isä, taivaan ja maan Herra,
sillä sinä ilmoitit valtakunnan salaisuudet lapsenmielisille.
Halleluja.

3. Halleluja (vrt. Luuk. 19:38; 2:14)

Halleluja. Halleluja.
Siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä!
Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa!
Halleluja.

4. Halleluja (Joh. 1:14a, 12a)

Halleluja. Halleluja.
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi.
Halleluja.

5. Halleluja (vrt. Joh. 6:63c, 68c)

Halleluja. Halleluja.
Sinun sanasi, Herra, ovat henki ja elämä.
Sinulla on ikuisen elämän sanat.
Halleluja.

6. Halleluja (Joh. 8:12)

Halleluja. Halleluja.
Minä olen maailman valo, sanoo Herra.
Sillä, joka seuraa minua, on elämän valo.
Halleluja.

7. Halleluja (Joh. 10:27)

Halleluja. Halleluja.
Minun lampaani kuulevat minun ääneni, sanoo Herra,
ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.
Halleluja.

8. Halleluja (Joh. 14:6)

Halleluja. Halleluja.
Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoo Herra.
Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.
Halleluja.

9. Halleluja (Joh. 14:23)

Halleluja. Halleluja.
Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani, sanoo Herra.
Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen.
Halleluja.

10. Halleluja (Joh. 15:15b)

Halleluja. Halleluja.
Minä sanon teitä ystävikseni, sanoo Herra,
sillä olen saattanut tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni kuullut.
Halleluja.

11. Halleluja (vrt. Joh. 17:17b, 17a)

Halleluja. Halleluja.
Herra, sinun sanasi on totuus.
Pyhitä meidät totuudessa.
Halleluja.

12. Halleluja (vrt. Ap.t. 16:14b)

Halleluja. Halleluja.
Herra, avaa meidän sydämemme
ottamaan vastaan Poikasi sanat.
Halleluja.

13. Halleluja (vrt. Ef. 1:17-18)

Halleluja. Halleluja.
Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä
valaiskoon meidän sydämemme silmät näkemään,
millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut.
Halleluja.

Kirkkovuoden viimeisinä sunnuntaina:

14. Halleluja (Matt. 24:42a, 44)

Halleluja. Halleluja.
Valvokaa ja olkaa valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee
hetkellä, jota ette aavista.
Halleluja.

15. Halleluja (Luuk. 21:36)

Halleluja. Halleluja.
Pysykää alati valveilla ja rukoilkaa,
jotta kestäisitte Ihmisen Pojan edessä.
Halleluja.

16. Halleluja (Ilm. 2:10c)

Halleluja. Halleluja.
Ole uskollinen kuolemaan asti, sanoo Herra,
niin minä annan sinulle voitonseppeleeksi elämän.
Halleluja.