PÄÄSIÄISEN 2. VIIKON PERJANTAI

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(Ap.t. 5:34-42)

Apostolit lähtivät neuvostosta iloisina siitä, että olivat saaneet kunnian kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen tähden. 

Luemme Apostolien teoista.

Niinä päivinä neuvoston keskeltä nousi muuan fariseus, Gamaliel-niminen lainopettaja, jota koko kansa piti arvossa. Hän käski viedä miehet hetkeksi ulos ja sanoi sitten: ”Israelilaiset, harkitkaa tarkoin, ennen kuin teette mitään näille miehille. Ennen meidän päiviämme esiintyi Teudas. Hän väitti jokin olevansa ja saikin mukaansa neljäsataa miestä, mutta hänet tapettiin ja koko hänen kannattajajoukkonsa hävisi jäljettömiin. Hänen jälkeensä esiintyi verollepanon aikoihin Juudas Galilealainen. Myös Juudas houkutteli kansaa puolelleen, mutta hänkin sai surmansa ja koko hänen kannattajajoukkonsa joutui hajalle. Siksi annan teille nyt tämän neuvon: jättäkää nämä miehet rauhaan, antakaa heidän olla. Jos tämä heidän ajamansa hanke on lähtöisin ihmisistä, se kukistuu itsestään. Jos se taas on Jumalasta, te ette pysty heitä kukistamaan. Pitäkää varanne! Entä jos te taistelettekin itseään Jumalaa vastaan?”

Gamalielin puhe saavutti vastakaikua. Neuvosto kutsui apostolit sisään, ruoskitti heidät ja kielsi heitä puhumasta Jeesuksen nimessä, mutta päästi heidät vapaaksi. Apostolit lähtivät neuvostosta iloisina siitä, että olivat saaneet kunnian kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Entiseen tapaan he joka päivä opettivat temppelissä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 27:1, 4, 13-14. – vrt. 4ab)

Kertosäe:

Yhtä minä pyydän Herralta:

että saisin asua Herran temppelissä.

tai: Halleluja.

Herra on minun valoni ja pelastukseni,

ketä minä pelkäisin?

Herra on minun elämäni turva,

ketä siis säikkyisin? Kertosäe

 

Yhtä minä pyydän Herralta, yhtä ainoaa minä toivon:

että saisin asua Herran temppelissä kaikki elämäni päivät!

Saisin katsella Herran ihanuutta hänen pyhäkössään

ja odottaa, että hän vastaa minulle. Kertosäe

 

Minä uskon, että saan nähdä Herran hyvyyden elävien maassa.

Luota Herraan! 

Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan! Kertosäe

Halleluja

(Matt. 4:4b)

Halleluja. Halleluja. 

Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, 

vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. 

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Joh. 6:1-15)

Hän jakoi syömään asettuneille niin paljon kuin he halusivat.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus lähti Galileanjärven eli Tiberiaanjärven toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuorenrinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä. 

Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta: ”Mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen?” Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi: ”Kahdensadan denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin.” Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle: ”Täällä on poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle?” 

Jeesus sanoi: ”Käskekää kaikkien asettua istumaan.” Rinteellä kasvoi rehevä nurmi, ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin viisituhatta miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat, ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan.” He tekivät niin, ja viidestä ohraleivästä kertyi vielä kaksitoista täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä. 

Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat: ”Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan.” Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin. 

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.