PÄÄSIÄISEN 4. VIIKON KESKIVIIKKO

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(Ap.t. 12:24 – 13:5a)

Erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni.

Luemme Apostolien teoista.

Niinä päivinä Jumalan sana sai yhä vankemman jalansijan ja levisi leviämistään. Kun Barnabas ja Saul olivat toimittaneet avustuksen perille, he lähtivät Jerusalemista paluumatkalle ja ottivat mukaansa Johanneksen, jota kutsuttiin myös Markukseksi. 

Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Barnabas ja Simeon, josta käytettiin nimeä Niger, kyreneläinen Lukios, Menahem, joka oli neljännesruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, sekä Saul. Kerran, kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastoamassa, Pyhä Henki sanoi: ”Erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni, siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut.” Niin he paastosivat ja rukoilivat, ja sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan.

Barnabas ja Saul, jotka Pyhä Henki näin oli lähettänyt, tulivat Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyprokseen. Saavuttuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogissa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 67:2-3, 5, 6+8. – 4)

Kertosäe:

Ylistäkööt kansat sinua, Jumala,

ylistäkööt sinua kaikki kansat.

tai: Halleluja.

Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä,

hän kirkastakoon meille kasvonsa, 

että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, 

kaikissa kansoissa sinun pelastuksesi. Kertosäe

 

Kansat iloitkoot ja riemuitkoot,

sillä sinä jaat niille oikeutta,

sinä johdatat kansakuntia maan päällä. Kertosäe

 

Ylistäkööt kansat sinua, Jumala,

ylistäkööt sinua kaikki kansat.

Siunatkoon Jumala meitä, 

ja pelätkööt häntä kaikki maan ääret. Kertosäe

Halleluja

(Joh. 8:12)

Halleluja. Halleluja. 

Minä olen maailman valo, sanoo Herra.

Sillä, joka seuraa minua, on elämän valo. 

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Joh. 12:44-50)

Minä olen tullut valoksi maailmaan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni. Joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä on ikuinen elämä. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.