PÄÄSIÄISEN 5. VIIKON PERJANTAI

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(Ap.t. 15:22-31)

Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa, ainoastaan nämä välttämättömät.

Luemme Apostolien teoista.

Niinä päivinä apostolit ja vanhimmat yhdessä koko seurakunnan kanssa päättivät valita joukostaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokiaan Paavalin ja Barnabaksen kanssa. Valituiksi tulivat Juudas, jota kutsuttiin Barsabbakseksi, sekä Silas – molemmat seurakunnan johtavia miehiä. 

Heille annettiin mukaan seuraava kirje: ”Apostolien ja vanhimpien veljellinen tervehdys pakanuudesta kääntyneille Antiokian, Syyrian ja Kilikian veljille. Me olemme kuulleet, että muutamat, jotka ovat tulleet meidän luotamme mutta joita me emme ole lähettäneet, ovat puheillaan järkyttäneet teitä ja saattaneet teidät hämmennyksiin. Siksi olemme yksimielisesti päättäneet lähettää edustajamme teidän luoksenne. He tulevat yhdessä rakkaiden veljiemme Barnabaksen ja Paavalin kanssa, jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Lähetämme siis Juudaksen ja Silaksen, ja he tuovat tämän saman viestin myös suullisesti. Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa. Annamme ainoastaan nämä välttämättömät ohjeet: karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin.”

Näin heidät lähetettiin matkaan. Antiokiaan saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja antoivat kirjeen veljille. Kirje luettiin, ja sen rohkaisevat sanat ilahduttivat kaikkia. 

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 57:8-9, 10-12. – 10a)

Kertosäe:

Herra, minä ylistän sinua kansojen keskellä.

tai: Halleluja.

Jumala, sydämeni on levollinen, mieleni on tyyni.

Minä tahdon laulaa ja soittaa! 

Herää, sydämeni, herää, harppu, helky, lyyra,

minä tahdon herättää aamuruskon! Kertosäe

Herra, minä ylistän sinua kansojen keskellä,

minä laulan kaikille kansoille sinun kiitostasi. 

Sinun armosi ulottuu taivaisiin, 

sinun uskollisuutesi ylös pilviin.

Jumala, kohotkoon kunniasi yli taivaitten,

kirkkautesi yli kaiken maan! Kertosäe

Halleluja

(Joh. 15:15b)

Halleluja. Halleluja. 

Minä sanon teitä ystävikseni, sanoo Herra, 

olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, 

minkä olen Isältäni kuullut. 

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Joh. 15:12-17)

Tämän käskyn minä teille annan: rakastakaa toisianne.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan: rakastakaa toisianne.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.