PÄÄSIÄISEN 5. VIIKON TIISTAI

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(Ap.t. 14:19-28)

He kertoivat seurakunnalle kaiken sen, mitä Jumala oli heidän kauttaan tehnyt.

Luemme Apostolien teoista.

Niinä päivinä Antiokiasta ja Ikonionista tuli juutalaisia, jotka taivuttivat kansan puolelleen. Paavalia kivitettiin, ja hänet raahattiin kaupungin ulkopuolelle, koska hänen luultiin kuolleen. Mutta kun opetuslapset kerääntyivät hänen ympärilleen, hän nousi maasta ja palasi kaupunkiin. Seuraavana päivänä hän lähti Barnabaksen kanssa Derbeen.

Paavali ja Barnabas julistivat Derbessä evankeliumia ja saivat monet kääntymään opetuslapsiksi. Sitten he palasivat Lystraan, Ikonioniin ja Antiokiaan, rohkaisivat opetuslapsia ja kehottivat heitä pysymään uskossa. He sanoivat: ”Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta.” Kullekin seurakunnalle he asettivat vanhimmat, ja rukoiltuaan ja paastottuaan he jättivät opetuslapset Herran turviin, hänen, johon nämä nyt uskoivat. 

Kuljettuaan sitten Pisidian halki Paavali ja Barnabas tulivat Pamfyliaan. He julistivat sanaa Pergessä ja jatkoivat matkaansa Attaliaan. Sieltä he purjehtivat Antiokiaan, missä heidät oli annettu Jumalan armon haltuun siihen työhön, jonka he nyt olivat saattaneet päätökseen. Perille saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, että Jumala oli heidän kauttaan tehnyt suuria tekoja ja että hän oli muillekin kuin juutalaisille avannut uskon oven. He viipyivät sitten jonkin aikaa opetuslasten keskuudessa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 145:10-11, 12-13a, 21. – vrt. 12)

Kertosäe:

Sinun ystäväsi, Herra, 

julistavat valtakuntasi loistoa.

tai: Halleluja.

Herra, sinua ylistäkööt kaikki luotusi,

uskolliset palvelijasi kiittäkööt sinua!

Julistakoot he valtakuntasi kunniaa,

kertokoot mahtavista teoistasi. Kertosäe

 

Saattakoot he ihmisten tietoon Herran väkevät teot

ja hänen valtakuntansa mahdin ja loiston. 

Sinun valtakuntasi on ikuinen, 

sinun herruutesi pysyy polvesta polveen. Kertosäe

 

Ylistäköön minun suuni Herraa, 

hänen pyhää nimeään kiittäkööt kaikki luodut 

aina ja ikuisesti! Kertosäe

Halleluja

(vrt. Luuk. 24:46, 26)

Halleluja. Halleluja. 

Kristuksen tuli kärsiä ja nousta kuolleista 

ja sitten mennä kirkkauteensa. 

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Joh. 14:27-31a)

Oman rauhani minä annan teille.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Älköön sydämenne olko levoton tai peloissaan. Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän luo, sillä Isä on minua suurempi. Olen puhunut tästä jo nyt, ennen kuin se tapahtuu, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu. Paljon en kanssanne enää puhu, sillä tämän maailman ruhtinas on jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole, mutta tämän täytyy tapahtua, jotta maailma tietäisi, että minä rakastan Isää ja teen niin kuin Isä on minun käskenyt tehdä.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.