PÄÄSIÄISEN 5. VIIKON TORSTAI

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE 

(Ap.t. 15:7-21)

Ei pidä hankaloittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen.

Luemme Apostolien teoista.

Niinä päivinä, kun väittelyä oli kestänyt pitkään, Pietari nousi puhumaan ja sanoi: ”Veljet, te tiedätte, että Jumala on jo aikoja sitten teidän keskuudessanne tehnyt valintansa: hän on antanut pakanoiden kuulla minun suustani evankeliumin ja tulla uskoon. Jumala, joka tuntee kaikkien sydämet, osoitti hyväksyvänsä heidät vuodattaessaan Pyhän Hengen heihin yhtä lailla kuin meihinkin. Hän ei tehnyt mitään eroa heidän ja meidän välillämme, vaan puhdisti heidän sydämensä uskolla. Miksi te siis nyt uhmaatte Jumalaa ja panette opetuslasten harteille ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä me itse ole jaksaneet kantaa? Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo, samalla tavoin kuin heidät.”

Koko joukko vaikeni. Kaikki kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, kun nämä kertoivat, miten suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli kansojen keskuudessa tehnyt heidän kauttaan. Kun he olivat lopettaneet, alkoi Jaakob puhua. Hän sanoi: ”Veljet, kuulkaa mitä sanon. Simon kertoi, kuinka Jumala ensi kerran lähestyi pakanoita ottaakseen heistä kansan omalle nimelleen. Tämä käy yksiin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksissa sanoneet: ’Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen taas rakennan, minä pystytän sen uudelleen, jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa, kaikki kansat, joita nimelläni kutsutaan. Näin sanoo Herra, joka tämän tekee ja joka on antanut tästä tiedon jo ammoin.’

Tästä syystä ei mielestäni pidä hankaloittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen. Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalanpalvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu. Onhan Mooseksen laki jo ikimuistoisista ajoista tullut tunnetuksi joka kaupungissa, kun sitä luetaan synagogissa jokaisena sapattina.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 96:1-2a, 2b-3, 10. – 3)

Kertosäe:

Ilmoittakaa Herran ihmetekoja kaikille kansoille.

tai: Halleluja.

Laulakaa Herralle uusi laulu!

Laula Herralle, maa,

laulakaa Herralle, maan asukkaat! 

Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään! Kertosäe

 

Kertokaa päivästä päivään

ilosanomaa hänen avustaan. 

Julistakaa hänen kunniaansa, 

ilmoittakaa hänen ihmetekojaan kaikille kansoille. Kertosäe

 

Julistakaa kaikkien kansojen kuulla: 

Herra on kuningas! 

Hän loi maan, joka pysyy eikä horju. 

Oikeutensa mukaan hän tuomitsee kansoja. Kertosäe

Halleluja

(Joh. 10:27)

Halleluja. Halleluja. 

Minun lampaani kuulevat minun ääneni, sanoo Herra,  

ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. 

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Joh. 15:9-11)

Pysykää minun rakkaudessani, jotta ilonne tulisi täydelliseksi.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.