PÄÄSIÄISEN 6. VIIKON LAUANTAI

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(Ap.t. 18:23-28)

Apollo osoitti kirjoituksiin vedoten, että Jeesus on Kristus.

Luemme Apostolien teoista.

Viivyttyään Antiokiassa jonkin aikaa Paavali lähti taas matkaan, vaelsi Galatian ja edelleen Frygian halki ja rohkaisi kaikkialla opetuslapsia.

Efesokseen tuli Apollos, Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka oli etevä puhuja ja tunsi kirjoitukset perin pohjin. Hänelle oli opetettu Herran tie, ja pyhää intoa hehkuen hän julisti sanaa ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta hän tunsi vain Johanneksen kasteen. Apollos alkoi rohkeasti puhua synagogassa. Kuultuaan hänen julistustaan Priscilla ja Aquila ottivat hänet huostaansa ja perehdyttivät hänet tarkemmin Jumalan tiehen. Kun Apollos sitten halusi lähteä Akhaiaan, veljet kannustivat häntä ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet suopeasti vastaan. Akhaiaan saavuttuaan hän Jumalan armosta oli suureksi avuksi uskoville. Kaikkien kuullen hän vakuuttavasti kumosi juutalaisten väitteet ja osoitti kirjoituksiin vedoten, että Jeesus on Kristus.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 47:2-3, 8-9, 10. – 8a)

Kertosäe:

Jumala on koko maailman kuningas.

tai: Halleluja.

Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat,

kohottakaa riemuhuuto Jumalalle!

Herra on Korkein, pelätkää häntä!

Hän on suuri, koko maailman kuningas. Kertosäe

Jumala on koko maailman kuningas.

Laulakaa hänelle psalmi.

Jumala on kansojen kuningas,

hän istuu pyhällä istuimellaan. Kertosäe

Kansojen ruhtinaat kokoontuvat 

Abrahamin Jumalan kansaksi,

sillä Jumalan vallassa ovat maan mahtavat, 

hän on kaikkein korkein. Kertosäe

Halleluja

(Joh. 16:28)

Halleluja. Halleluja. 

Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan;

nyt minä jätän maailman ja menen takaisin Isän luo. 

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Joh. 16:23b-28)

Isä rakastaa teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen.

Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia vaan kerron teille avoimesti kaiken Isästä. Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn Isän puoleen teitä auttaakseni. Rakastaahan Isä itse teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, että olen tullut Jumalan luota. Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan, ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin Isän luo.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.