PÄÄSIÄISOKTAAVIN PERJANTAI

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(Ap.t. 4:1-12)

Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän.

Luemme Apostolien teoista.

Niinä päivinä, kun Pietari ja Johannes parannettuaan ramman miehen vielä puhuivat kansalle, tulivat paikalle papit, temppelivartioston päällikkö ja saddukeukset. He olivat suutuksissaan siitä, että apostolit opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista. He pidättivät Pietarin ja Johanneksen ja panivat nämä yöksi vankilaan; oli näet jo ilta. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet heidän puheensa, uskoivat. Miehiä oli nyt jo noin viisituhatta.

Seuraavana päivänä kokoontuivat Jerusalemissa juutalaisten hallitusmiehet, vanhimmat ja lainopettajat. Ylipappi Hannas oli paikalla, samoin Kaifas, Johannes, Aleksandros ja kaikki muut, jotka olivat ylipapillista sukua. He käskivät tuoda apostolit eteensä ja kysyivät: ”Millä voimalla ja kenen nimessä te tämän teitte?”

Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: ”Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat! Jos meidät nyt pannaan vastaamaan sairaalle tekemästämme hyvästä teosta ja ilmoittamaan, kenen nimessä hänet on parannettu, niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa: se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut mutta josta on tullut kulmakivi. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 118:1-2+4, 22-24, 25-27a. – 22)

Kertosäe:

Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

on nyt kulmakivi.

tai: Halleluja.

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä,

iäti kestää hänen armonsa.

Julista, sinä Israelin kansa:

iäti kestää hänen armonsa.

Julistakaa, te Herran palvelijat: 

iäti kestää hänen armonsa. Kertosäe

 

Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

on nyt kulmakivi. 

Herra tämän teki,

Herra teki ihmeen silmiemme edessä.

Tämän päivän on Herra tehnyt,

iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä! Kertosäe

 

Herra, anna meille apusi! 

Oi Herra, anna menestys!

Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. 

Me siunaamme teitä Herran huoneesta.

Herra on Jumala! Hän antoi valonsa meille. Kertosäe

Sekvenssi (vapaaehtoinen) ks. pääsiäisoktaavin maanantai (s. 263).

Halleluja

(Ps. 118:24)

Halleluja. Halleluja. 

Tämän päivän on Herra tehnyt,

iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä.

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Joh. 21:1-14)

Jeesus tuli ja otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi kalaa.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus ilmestyi taas opetuslapsilleen, nyt Tiberiaanjärvellä. Se tapahtui näin: Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, Sebedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi: ”Minä lähden kalaan.” ”Me tulemme mukaan”, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. 

Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille: ”Kuulkaa, miehet! Onko teillä mitään syötävää?” ”Ei ole”, he vastasivat. Jeesus sanoi: ”Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte.” He heittivät verkon, ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille: ”Se on Herra!” Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämää verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain parisataa kyynärää. 

Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille: ”Tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte.” Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon – kaikkiaan sataviisikymmentäkolme – verkko ei revennyt. 

Jeesus sanoi: ”Tulkaa syömään.” Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä: ”Kuka sinä olet?”, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen. 

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.