PÄÄSIÄISOKTAAVIN TIISTAI

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(Ap.t. 2:36-41)

Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen.

Luemme Apostolien teoista.

Helluntaipäivänä Pietari sanoi juutalaisille: ”Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma: Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Kristukseksi – tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.” 

Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Veljet, mitä meidän pitää tehdä?” Pietari vastasi: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä – keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.” 

Pietari jatkoi vielä puhettaan. Hän vetosi heihin ja kehotti: ”Antakaa pelastaa itsenne, ettette hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana.” Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä. 

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 33:4-5, 18-19, 20+22. – 5b)

Kertosäe:

Maa on täynnä Herran armoa.

tai: Halleluja.

Herran sana on tosi ja varma.

Hän on uskollinen ja osoittaa sen teoissaan.

Hän rakastaa oikeutta ja vanhurskautta,

maa on täynnä Herran armoa. Kertosäe

 

Herran silmä on niiden yllä, jotka pelkäävät häntä

ja panevat toivonsa hänen laupeuteensa.

Hän pelastaa heidät kuoleman vaaroista 

ja auttaa nälkävuosien yli. Kertosäe

 

Meidän sielumme odottaa Herraa, 

hän on meidän apumme ja kilpemme. 

Herra, tulkoon armosi meidän yllemme,  

niin kuin me panemme toivomme sinuun. Kertosäe

Sekvenssi (vapaaehtoinen) ks. pääsiäisoktaavin maanantai (s. 263).

Halleluja (Ps. 118:24)

Halleluja. Halleluja. 

Tämän päivän on Herra tehnyt,

iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä.

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Joh. 20:11-18)

Minä olen nähnyt Herran ja hän sanoi minulle näin.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti hautaan ja näki, että siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. Enkelit sanoivat hänelle: ”Mitä itket, nainen?” Hän vastasi: ”Minun Herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu.” Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle: ”Mitä itket, nainen? Ketä sinä etsit?” Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi: ”Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois.”

Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Maria.” Maria kääntyi ja sanoi: ”Rabbuuni!” – se on hepreaa ja merkitsee: opettajani. Jeesus sanoi: ”Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo. Mene veljieni luo ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo.”

Magdalan Maria riensi opetuslasten luo ja ilmoitti: ”Minä olen nähnyt Herran!” Sitten hän kertoi, mitä Herra oli hänelle sanonut.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.