PÄÄSIÄISOKTAAVIN TORSTAI

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(Ap.t. 3:11-26)

Te surmasitte elämän ruhtinaan, mutta Jumala herätti hänet kuolleista.

Luemme Apostolien teoista.

Niinä päivinä, kun parantunut rampa mies pysytteli yhä Pietarin ja Johanneksen seurassa, kaikki riensivät ihmeissään heidän luokseen niin sanottuun Salomon pylväikköön. Tämän nähdessään Pietari alkoi puhua kansalle: ”Israelilaiset, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? Ei – Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on korottanut kirkkauteen palvelijansa Jeesuksen, hänet, jonka te luovutitte tuomittavaksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, vaikka Pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. Hänet te kielsitte, pyhän ja vanhurskaan, ja pyysitte vapaaksi murhamiehen. Te surmasitte elämän ruhtinaan! Mutta Jumala herätti hänet kuolleista; me olemme sen todistajia. Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette.

Minä kyllä tiedän, veljet, että te niin kuin hallitusmiehennekin teitte tietämättömyyttänne sen, minkä teitte. Mutta sillä tavoin Jumala pani täytäntöön sen, minkä hän ennalta oli ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla: hänen Kristuksensa tuli kärsiä ja kuolla. Tehkää siis parannus ja kääntykää, jotta teidän syntinne pyyhittäisiin pois, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi hänet, joka on teille ennalta määrätty, Kristuksen Jeesuksen.

Taivas oli oleva hänen asuinsijansa siihen aikaan saakka, jolloin kaikki pannaan kohdalleen, niin kuin Jumala ikiajoista asti on luvannut pyhien profeettojensa suulla. Mooses on sanonut: ’Herra, teidän Jumalanne, on veljienne joukosta nostava esiin profeetan, minun kaltaiseni. Kuulkaa häntä, tehkää kaikessa niin kuin hän teille sanoo. Jokainen, joka ei tätä profeettaa kuule, poistetaan kansansa parista ja tuhotaan.’ Samoin ovat muut profeetat, niin Samuel kuin kaikki myöhemmätkin, kansalle puhuessaan myös ennustaneet näistä päivistä. Te olette profeettojen lapsia, te olette perineet sen liiton, jonka Jumala teki isienne kanssa sanoessaan Abrahamille: ’Sinun jälkeläisessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat’. Teitä varten ennen muita Jumala on nostanut kuolleista palvelijansa. Hänet Jumala on lähettänyt siunaamaan teitä kaikkia, kun käännytte pois pahuudestanne.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 8:2a+5, 6-7, 8-9. – 2a)

Kertosäe:

Herra, meidän Jumalamme, 

kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä!

tai: Halleluja.

Herra, meidän Jumalamme, 

kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä! 

Mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat.

Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen. Kertosäe

 

Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon,

seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. 

Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi,

asetit kaiken hänen valtaansa: Kertosäe

 

lampaat ja härät, kaiken karjan,

metsän villit eläimet,

taivaan linnut ja meren kalat, 

kaikki vesissä liikkuvat. Kertosäe

Sekvenssi (vapaaehtoinen) ks. pääsiäisoktaavin maanantai (s. 263).

Halleluja (Ps. 118:24)

Halleluja. Halleluja. 

Tämän päivän on Herra tehnyt,

iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä.

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Luuk. 24:35-48)

Näin on kirjoitettu: Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan kaksi opetuslasta kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän. 

Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille.” He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille: ”Miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani: minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan.” Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi: ”Onko teillä täällä mitään syötävää?” He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. 

Jeesus sanoi heille: ”Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu.” Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille: ”Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. Te olette tämän todistajat.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.