PAASTONAJAN 1. VIIKON LAUANTAI

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(5. Moos. 26:16-19)
Te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa.

Luemme Viidennestä Mooseksen kirjasta.

Mooses sanoi kansalle: ”Tänään Herra, teidän Jumalanne, käskee teidän noudattaa näitä määräyksiä ja säädöksiä. Noudattakaa ja seuratkaa niitä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Te olette tänään tunnustaneet Herran Jumalaksenne ja luvanneet vaeltaa hänen teitään, noudattaa hänen lakejaan, käskyjään ja säädöksiään ja totella häntä. Myös Herra on tänään ilmoittanut, että hän lupauksensa mukaan pitää teidät omana kansanaan, kun vain noudatatte kaikkia hänen käskyjään. Hän on luvannut asettaa teidät kaikkien luomiensa kansojen yläpuolelle, ylistykseksi, kunniaksi ja kiitokseksi. Silloin te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa, niin kuin hän on luvannut.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi 
(Ps. 119:1-2, 4-5, 7-8. – 1b)

Kertosäe:
Onnellisia ovat ne, jotka seuraavat Herran lakia.

Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta,
ne, jotka seuraavat Herran lakia.
Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa
ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan. Kertosäe

Sinä olet antanut säädöksesi
tarkoin noudatettaviksi.
Kunpa kulkuni olisi vakaa,
kunpa aina seuraisin sinun määräyksiäsi! Kertosäe

Vilpittömin sydämin minä kiitän sinua,
kun opin tuntemaan oikeamieliset päätöksesi.
Minä noudatan sinun käskyjäsi –
älä koskaan minua hylkää! Kertosäe

Säe ennen evankeliumia 
(2. Kor. 6:2b)

Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.
Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.
Katso, nyt on oikea hetki, nyt on pelastuksen päivä.
Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.

EVANKELIUMI
(Matt. 5:43-48)
Olkaa täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin vanhurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.