PAASTONAJAN 2. VIIKON TIISTAI

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Jes. 1:10, 16-20)
Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Kuulkaa Herran sana, te Sodoman johtajat, kuuntele Jumalamme puhetta, sinä Gomorran kansa. ”Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa. Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.”

”Tulkaa, selvittäkäämme miten asia on”, sanoo Herra. ”Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Jos te taivutatte mielenne kuulemaan minua, te saatte syödä maan hyvyyttä, mutta jos kovetatte mielenne ja torjutte minut, miekka syö teidät. Herran suu on puhunut.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 50:8-9, 16bc-17, 21+23. – 23b)

Kertosäe:
Joka pysyy oikealla tiellä,
saa nähdä, kuinka Jumala pelastaa.

”En nuhtele sinua uhriesi tähden,
sillä polttouhrisi ovat aina edessäni.
En vaadi härkää talostasi,
en vuohia tarhoistasi. Kertosäe

Miten sinä voit kertoa käskyistäni,
kuinka uskallat puhua minun liitostani,
sinä, joka et ota vastaan ojennusta
vaan heität käskyni selkäsi taakse? Kertosäe

Pysyisinkö hiljaa, kun sinä teet noin?
Sinä luulet, että minä olen sinun kaltaisesi.
Mutta minä panen sinut vastaamaan teoistasi, asetan sinut tuomiolle.
Joka uhraa kiitosta, se kunnioittaa minua.
Joka pysyy oikealla tiellä, saa nähdä,
kuinka Jumala pelastaa.” Kertosäe

Säe ennen evankeliumia
(Hes. 18:31)

Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.
Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.
Heittäkää pois kaikki rikkomuksenne, sanoo Herra,
ja ottakaa rintaanne uusi sydän ja uusi henki.
Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.

EVANKELIUMI
(Matt. 23:1-12)
He puhuvat yhtä ja tekevät toista.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: ”Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi.

Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa. Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.