PAASTONAJAN 5. VIIKON TORSTAI

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(1. Moos. 17:3-9)

Sinusta on tuleva monien kansojen kantaisä.

Luemme Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.

Niinä päivinä Abram heittäytyi kasvoilleen, ja Jumala sanoi hänelle: ”Tällainen on liitto, johon minä sinut otan. Sinusta on tuleva monien kansojen kantaisä. Älköön siis nimesi enää olko Abram, vaan olkoon se Abraham, koska minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä annan sinulle paljon jälkeläisiä, ja sinusta on polveutuva kansakuntia ja kuninkaita. Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala. Minä annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kanaaninmaan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala.” Jumala puhui edelleen Abrahamille: ”Pysykää uskollisesti tässä liitossa, sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta toiseen.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 105:4-5, 6-7, 8-9. – 8a)

Kertosäe:

Herra muistaa aina liittonsa.

Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa,

etsikää aina hänen kasvojaan.

Muistakaa aina hänen ihmetyönsä,

hänen tunnustekonsa ja hänen tuomionsa. Kertosäe

 

Te Abrahamin, hänen palvelijansa, jälkeläiset, 

te Jaakobin pojat, jotka hän on valinnut,

hän on Herra, meidän Jumalamme,

hänen tuomionsa ulottuvat yli koko maan. Kertosäe

 

Hän muistaa aina liittonsa,

tuhansille sukupolville antamansa lupauksen, 

liiton, jonka hän teki Abrahamin kanssa,

valan, jonka hän vannoi Iisakille. Kertosäe

Säe ennen evankeliumia

(vrt. Ps. 95:8a)

Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.

Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.

Tänä päivänä älkää paaduttako sydäntänne,

vaan kuulkaa Herran ääntä.

Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.

 

 EVANKELIUMI 

(Joh. 8:51-59)

Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi juutalaisille: ”Totisesti, totisesti: joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa.” Juutalaiset sanoivat hänelle: ”Nyt asia on selvä: sinussa on paha henki. Abraham on kuollut, samoin profeetat, mutta sinä sanot: ’Joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan kohtaa kuolemaa.’ Sinäkö muka olet suurempi kuin isämme Abraham? Hän on kuollut, ja niin ovat kuolleet myös profeetat. Mikä sinä luulet olevasi?”

Jeesus vastasi: ”Jos minä itse kirkastan kunniaani, se kunnia ei ole minkään arvoinen. Mutta minun kunniani kirkastaa Isä, hän, jota te sanotte omaksi Jumalaksenne. Te ette ole oppineet tuntemaan häntä, mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne, olisin valehtelija niin kuin te. Mutta minä tunnen hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan. Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi.”

Juutalaiset sanoivat hänelle: ”Et ole edes viidenkymmenen ja olet muka nähnyt Abrahamin!” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi – minä olin.” Silloin he alkoivat poimia kiviä heittääkseen niillä häntä, mutta Jeesus poistui heidän näkyvistään ja lähti temppelistä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.