TORSTAI TUHKAKESKIVIIKON JÄLKEEN

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(5. Moos. 30:15-20)
Minä asetan tänään teidän eteenne siunauksen tai kirouksen (vrt. 5. Moos. 11:26).

Luemme Viidennestä Mooseksen kirjasta.

Mooses sanoi kansalle: ”Minä olen tänään pannut teidän eteenne elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. Jos te noudatatte Herran, Jumalanne, lakia, jonka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte Herraa, vaellatte hänen teitään ja noudatatte hänen käskyjään, säädöksiään ja määräyksiään, te saatte elää. Teistä tulee suuri kansa, ja Herra, teidän Jumalanne, siunaa teitä siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan omaksenne. Mutta minä ilmoitan teille tänään, että jos sydämenne kääntyy pois Herrasta ettekä tottele häntä, vaan eksytte kumartamaan ja palvomaan vieraita jumalia, teidät perii tuho ettekä saa kauan elää siinä maassa, jota olette nyt menossa ottamaan haltuunne Jordanin tuolta puolen.

Taivas ja maa ovat todistajinani, kun nyt sanon: Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää. Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, totelkaa häntä ja pitäkää hänestä kiinni. Siinä on teidän elämänne ja pitkä ikänne, ja saatte asua siinä maassa, josta Herra valalla vannoen antoi lupauksen teidän esi-isillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 1:1-2, 3, 4+6. – Ps. 40:5a)

Kertosäe:
Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan.

Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin,
ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa
vaan löytää ilonsa Herran laista,
tutkii sitä päivin ja öin. Kertosäe

Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: 
se antaa hedelmän ajallaan,
eivätkä sen lehdet lakastu.
Hän menestyy kaikissa toimissaan. Kertosäe

Niin ei käy jumalattomien.
He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.
Herra tuntee vanhurskaiden tien,
mutta jumalattomien tie päätyy tuhoon. Kertosäe

Säe ennen evankeliumia
(Matt. 4:17)

Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.
Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.
Kääntykää, sanoo Herra,
sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!
Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.

EVANKELIUMI
(Luuk. 9:22-25)
Joka minun tähteni kadottaa elämänsä, on sen pelastava.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet surmataan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.”

Jeesus sanoi kaikille: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon?”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.