21.9. PYHÄ APOSTOLI JA EVANKELISTA MATTEUS, JUHLA

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Ef. 4:1-7, 11-13)
Hän antoi jotkut apostoleiksi, toiset evankeliumin julistajiksi.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä efesolaisille.

Veljet, minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa.

Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Hän antoi jotkut apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankeliumin julistajiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, varustaakseen pyhät palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme ykseyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 19:2-3, 4-5. – 5a)

Kertosäe:
Heidän äänensä kaikuu kaikkialla.

Taivaat julistavat Jumalan kunniaa,
taivaankansi kertoo hänen teoistaan.
Päivä ilmoittaa ne päivälle,
yö julistaa yölle. Kertosäe

Ei se ole puhetta, ei sanoja,
ei ääntä jonka voisi korvin kuulla.
Kuitenkin se kaikuu kaikkialla,
maanpiirin yli merten ääriin. Kertosäe

Halleluja

Halleluja. Halleluja.
Sinua, Jumala, me ylistämme. Sinut me tunnustamme Herraksi.
Sinua ylistää kunniakas apostolien kuoro.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Matt. 9:9-13)
Seuraa minua. Ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan, kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle: ”Seuraa minua”, ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: ”Kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!” Jeesus kuuli sen ja sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Laupeutta minä tahdon, en uhrimenoja.’ En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.