ADVENTIN 1. SUNNUNTAI – VUOSI A

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Jes. 2:1-5)
Herra kokoaa kaikki kansat Jumalan valtakunnan ikuiseen rauhaan.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Sana Juudasta ja Jerusalemista. Jesajan, Amosin pojan, näky. 

Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön! Hän opastaa meitä tiellään, ja me, me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Siionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe.”

Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat, hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niin taotaan miekat auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja.

Jaakobin lapset, tulkaa, vaeltakaamme Herran valossa!

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 122:1-2, 4-5, 6-7, 8-9. – vrt. 1)

Kertosäe:
Me lähdemme iloiten Herran huoneeseen.

Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan:
Me lähdemme Herran huoneeseen!
Nyt seisomme porteillasi, Jerusalem. Kertosäe

Tänne vaeltavat heimomme, Herran heimot.
Täällä, niin kuin on säädetty, Israel kiittää Herran nimeä.
Täällä jaetaan oikeutta
Daavidin suvun istuimilla. Kertosäe

Pyytäkää siis rauhaa Jerusalemille,
menestystä niille, jotka rakastavat sinua.
Vallitkoon rauha muureillasi
ja hyvinvointi linnoissasi. Kertosäe

Veljieni ja ystävieni tähden
toivotan sinulle rauhaa.
Herran, Jumalamme, huoneen tähden
rukoilen sinulle menestystä. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(Room. 13:11-14a)
Pelastus on nyt meitä lähempänä.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille.

Veljet, tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein. Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään, ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen. Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Ps. 85:8)

Halleluja. Halleluja.
Herra, osoita meille laupeutesi, pelasta meidät!
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Matt. 24:37-44)
Valvokaa siis, olkaa valmiit.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee. Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa: toinen otetaan, toinen jätetään.

Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.