HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN – HELATORSTAI, JUHLAPYHÄ – VUOSI A

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Ap.t. 1:1-11)
He näkivät, kuinka hänet otettiin ylös.

Luemme Apostolien teoista.

Edellisessä kirjassani, hyvä Teofilos, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti, alusta alkaen aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen kautta antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille neljänkymmenen päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää.”

Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä: ”Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?” Hän vastasi: ”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.”

Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 47:2-3, 6-7, 8-9. – 6)

Kertosäe:
Jumala astuu ylös riemun kaikuessa,
Herra pasuunoiden soidessa.
Tai:
Halleluja.

Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat,
kohottakaa riemuhuuto Jumalalle!
Herra on Korkein, pelätkää häntä!
Hän on suuri, koko maailman kuningas. Kertosäe

Jumala astuu ylös riemun kaikuessa,
Herra pasuunoiden soidessa.
Ylistäkää Jumalaa, ylistäkää,
ylistäkää kuningastamme, ylistäkää! Kertosäe

Jumala on koko maailman kuningas.
Laulakaa hänelle psalmi.
Jumala on kansojen kuningas,
Jumala istuu pyhällä istuimellaan. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(Ef. 1:17-23)
Jumala asetti hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä efesolaisille.

Veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antakoon teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet, ja valaiskoon hän teidän sydämenne silmät näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikas on hänen perintöosansa pyhien joukossa ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle kirkon pääksi. Kirkko on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Matt. 28:19a, 20b)

Halleluja. Halleluja.
Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, sanoo Herra.
Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Matt. 28:16-20)
Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.