KIRKKOVUODEN 29. SUNNUNTAI – VUOSI A

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Jes. 45:1, 4-6)
Minä tartuin Kyyroksen oikeaan käteen alistaakseeni kansat hänen eteensä.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Näin sanoo Herra Kyyrokselle, jonka hän on voidellut kuninkaaksi, jonka oikeaan käteen Herra on tarttunut alistaakseen kansat hänen eteensä, temmatakseen vyön kuninkaiden kupeilta, avatakseen hänelle portit ja ovet niin ettei niitä kukaan sulje: ”Palvelijani Jaakobin tähden, Israelin, valittuni, tähden minä sinut nimeltä kutsuin, annan sinulle kunnianimen, vaikka sinä et minua tunne. Minä olen Herra. Ei ole ketään toista, ei ole muuta jumalaa kuin minä. Vaikka sinä et minua tunne, minä vyötän sinut, jotta auringon nousun mailta sen laskun sijoille saakka opittaisiin tietämään, että muuta jumalaa ei ole, että minä yksin olen Herra.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 96:1+3, 4-5, 7-8, 9-10ac. – 7b)

Kertosäe:
Tunnustakaa Herran kunnia ja voima.

Laulakaa Herralle uusi laulu!
Laula Herralle, maa, laulakaa Herralle, maan asukkaat!
Julistakaa hänen kunniaansa,
ilmoittakaa hänen ihmetekojaan kaikille kansoille. Kertosäe

Suuri on Herra, ylistäkää häntä!
Pelätkää häntä, hän on jumalista korkein.
Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat,
mutta Herra on taivaitten luoja. Kertosäe

Maan kaikki kansat, tunnustakaa Herra,
tunnustakaa Herran kunnia ja voima,
tunnustakaa hänen nimensä kunnia!
Tuokaa hänelle uhrilahjat,
astukaa hänen pyhäkkönsä pihaan. Kertosäe

Kumartukaa hänen pyhän kirkkautensa eteen!
Vaviskoon koko maa ja pelätköön häntä.
Julistakaa kaikkien kansojen kuulla: Herra on kuningas!
Oikeutensa mukaan hän tuomitsee kansoja. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(1. Tess. 1:1-5b)
Muistelemme teidän uskoanne, rakkauttanne ja toivoanne.

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä tessalonikalaisille. 

Paavali, Silvanus ja Timoteus tervehtivät Tessalonikan seurakuntaa, joka elää Isän Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Armo ja rauha teille. Me kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista, kun muistamme teitä rukouksissamme. Jumalamme ja Isämme edessä me lakkaamatta muistelemme sitä, kuinka usko on saanut teidät toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa ja kuinka kärsivällisesti te panette toivonne Herraamme Jeesukseen. Mehän tiedämme, te Jumalalle rakkaat veljet, että hän on teidät valinnut, sillä evankeliumi ei tullut teidän luoksenne vain sanoina vaan myös Pyhän Hengen voimana ja suurella varmuudella.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Fil. 2:15d, 16a)

Halleluja. Halleluja.
Te loistatte kuin tähdet maailmassa,
kun pidätte esillä elämän sanaa.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Matt. 22:15-21)
Antakaa keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan fariseukset menivät neuvottelemaan keskenään, miten saisivat Jeesuksen sanoistaan ansaan. He lähettivät hänen luokseen opetuslapsiaan yhdessä Herodeksen kannattajien kanssa. Nämä sanoivat: ”Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut totta ja opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. Sinä olet ihmisistä riippumaton etkä tee eroa heidän välillään. Sano siis meille, mitä mieltä olet: onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei?” Mutta Jeesus huomasi heidän kieroutensa ja sanoi: ”Te teeskentelijät! Miksi te yritätte saada minut ansaan? Näyttäkää sitä rahaa, jolla maksatte veronne.” He ottivat esiin denaarin. Jeesus kysyi heiltä: ”Kenen kuva ja nimi siinä on?” ”Keisarin”, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: ”Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.