KIRKKOVUODEN 30. SUNNUNTAI – VUOSI A

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(2. Moos. 22:20-26)
Jos kohtelette huonosti leskiä ja orpoja, minun vihani syttyy teitä vastaan.

Luemme Toisesta Mooseksen kirjasta.

Näin sanoo Herra: ”Älä tee muukalaiselle vääryyttä äläkä riistä häntä, sillä olet itsekin ollut muukalaisena Egyptissä. Älkää kohdelko huonosti leskiä älkääkä orpoja. Jos kohtelette heitä huonosti, minä kuulen heidän huutonsa, kun he huutavat minulta apua. Minun vihani syttyy, ja minä surmaan teidät sodalla, niin että teidän vaimoistanne tulee leskiä ja lapsistanne orpoja.

Jos lainaat rahaa jollekulle köyhälle, joka kuuluu minun kansaani, älä ole kiskuri. Älä siis määrää korkoa hänen maksettavakseen. Jos otat pantiksi lähimmäisesi viitan, palauta se hänelle auringonlaskuun mennessä; onhan se hänen ainoa peitteensä, hänen ruumiinsa ainoa suoja. Mihin hän muuten voi kääriytyä nukkumaan mennessään? Kun hän huutaa minulta apua, minä kuulen häntä, sillä minä olen laupias.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 18:2-3a, 3bc-4, 47+51ab. – 2)

Kertosäe:
Minä rakastan sinua, Herra,
sinä olet minun voimani.

Minä rakastan sinua, Herra,
sinä olet minun voimani,
Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani. Kertosäe

Jumalani, olet kallio, jonka turviin pakenen,
minun kilpeni, autuuteni sarvi ja suojani.
Kun kutsun Herraa, ylistettyä,
saan avun vihollisiani vastaan. Kertosäe

Herra elää! Kiitetty olkoon minun kallioni,
ylistetty minun pelastukseni Jumala!
Sinä teet voittoisaksi kuninkaasi,
sinä olet uskollinen sille, jonka olet voidellut. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(1. Tess. 1:5c-10)
Te käännyitte pois epäjumalista palvelemaan Jumalaa
ja odottamaan hänen Poikaansa.

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä tessalonikalaisille.

Veljet, tiedättehän itsekin, miten me toimimme teidän luonanne, teidän parhaaksenne. Te puolestanne seurasitte meidän esimerkkiämme, niin, itse Herran esimerkkiä, ja ankaran ahdingon keskellä otitte sanan vastaan täynnä riemua, jonka Pyhä Henki antoi. Näin teistä tuli esikuva kaikille Makedonian ja Akhaian uskoville. Teidän keskuudestanne on Herran sana kaikunut Makedoniaan ja Akhaiaan, onpa uskonne Jumalaan tullut tunnetuksi kaikkialla muuallakin. Meidän ei tarvitse siitä puhua, sillä kaikki kertovat, mihin meidän käyntimme teidän luonanne johti: te hylkäsitte väärät jumalat ja käännyitte palvelemaan elävää, todellista Jumalaa ja odottamaan taivaasta hänen Poikaansa, jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevalta vihalta.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Joh. 14:23)

Halleluja. Halleluja.
Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani, sanoo Herra.
Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Matt. 22:34-40)
Rakasta Herraa, Jumalaasi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan, kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: ”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.