KIRKKOVUODEN 4. SUNNUNTAI – VUOSI A

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Sef. 2:3, 3:12-13)
Nöyrät ja köyhät minä jätän keskuuteesi asumaan.

Luemme profeetta Sefanjan kirjasta.

Te maan nöyrät, jotka noudatatte Herran oikeutta, etsikää Herraa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, niin te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Nöyrät ja köyhät minä jätän keskuuteesi asumaan, kansan, joka turvaa Herran nimeen. Ne, jotka ovat jäljellä Israelista, eivät tee pahaa eivätkä valehtele, heidän suustaan ei lähde petollista sanaa. He paimentavat laumojaan ja elävät rauhassa, eikä kukaan ahdista heitä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 146:6c-7, 8-9a, 9bc-10. – Matt. 5:3)

Kertosäe:
Autuaita ovat hengessään köyhät,
sillä heidän on taivasten valtakunta.
tai:
Halleluja.

Herra on iäti uskollinen.
Herra hankkii oikeutta sorretuille,
nälkäisille hän antaa leipää.
Herra päästää vangitut kahleista. Kertosäe

Hän antaa sokeille näön
ja nostaa maahan painetut jaloilleen.
Herra rakastaa oikeamielisiä,
hän suojelee muukalaisia. Kertosäe

Hän tukee leskiä ja orpoja,
mutta jumalattomien tien hän tekee mutkaiseksi.
Herra hallitsee ikuisesti.
Hän on sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(1. Kor. 1:26-31)
Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi.

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille.

Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin: teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus: ”Joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Matt. 5:12a)

Halleluja. Halleluja.
Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Matt. 5:1-12a)
Autuaita ovat hengessään köyhät.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan, nähdessään kansanjoukot, Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin:

”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.

Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen.

Autuaita kärsivälliset: he perivät maan.

Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.

Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.

Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.

Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.

Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.

Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.