KIRKKOVUODEN 9. SUNNUNTAI – VUOSI A

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(5. Moos. 11:18, 26-28, 32)
Minä asetan tänään teidän eteenne siunauksen tai kirouksen.

Luemme Viidennestä Mooseksen kirjasta.

Mooses sanoi kansalle: ”Painakaa tarkoin mieleenne nämä käskyt, jotka minä annan. Sitokaa ne merkiksi käteenne ja pitäkää niitä tunnuksena otsallanne.

Minä asetan tänään teidän eteenne siunauksen tai kirouksen. Siunauksen saatte, jos tottelette Herran, Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänään teille ilmoitan, mutta kirouksen, jos ette tottele hänen käskyjään, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänään käsken teidän kulkea, ja antaudutte palvelemaan vieraita jumalia, joita ette ole ennen tunteneet. Noudattakaa tarkoin kaikkia niitä lakeja ja säädöksiä, jotka minä teille tänään annan.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 31:2-3a, 3bc-4, 17+25. – 3b)

Kertosäe:
Herra, ole minulle kallio,
jonka suojaan saan paeta.

Herra, sinuun minä turvaan.
Älä milloinkaan hylkää minua.
Sinä olet vanhurskas, pelasta minut!
Kuule minua, riennä avukseni! Kertosäe

Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta,
vuorilinna, johon minut pelastat.
Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani.
Sinä johdatat ja ohjaat minua nimesi tähden. Kertosäe

Katso jälleen palvelijasi puoleen,
pelasta minut armossasi.
Rohkaiskaa sydämenne, olkaa lujat,
kaikki te, jotka panette toivonne Herraan! Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(Room. 3:21-25a, 28)
Ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo,
ilman lain vaatimia tekoja.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille.

Veljet, nyt Jumala on laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Joh. 15:5)

Halleluja. Halleluja.
Minä olen viinipuu, te olette oksat, sanoo Herra.
Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn,
tuottaa paljon hedelmää.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Matt. 7:21-27)
Kalliolle rakennettu talo ja hiekalle rakennettu talo.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.’ Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!’

Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle.

Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.