KOLMINAISUUDENPÄIVÄN JÄLKEINEN SUNNUNTAI

KRISTUKSEN PYHÄN RUUMIIN JA VEREN JUHLA, JUHLAPYHÄ – VUOSI A

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(5. Moos. 8:2-3, 14b-16a)
Hän antoi teille ruokaa, jota ette olleet ennen tunteneet,
eivät myöskään teidän isänne.

Luemme Viidennestä Mooseksen kirjasta.

Mooses sanoi kansalle: ”Muistakaa, kuinka Herra neljänkymmenen vuoden aikana johdatti teitä pitkällä matkallanne autiomaassa. Hän kuritti teitä ja pani teidät koetukselle saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen käskyjään vai ette. Tehdäkseen teidät nöyriksi hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen tunteneet, eivät myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta mitä Herra sanoo.

Älkää unohtako Herraa, Jumalaanne, joka vei teidät pois Egyptistä, orjuuden maasta. Hän johdatti teidät suureen ja pelottavaan autiomaahan, joka on täynnä myrkkykäärmeitä ja skorpioneja. Mutta tuossa kuivassa ja vedettömässä maassa hän antoi veden virrata esiin kovasta kalliosta ja ruokki teitä mannalla, jota isännekään eivät tunteneet.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 147:12-13, 14-15, 19-20. – 12a)

Kertosäe:
Kiitä Herraa, Jerusalem!
Tai:
Halleluja.

Kiitä Herraa, Jerusalem!
Ylistä Jumalaasi, Siion!
Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat,
hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi. Kertosäe

Hän tuo rajoillesi rauhan
ja antaa ravinnoksesi parhainta vehnää.
Hän lähettää käskynsä maan päälle,
hetkessä saapuu hänen sanansa perille. Kertosäe

Hän on ilmoittanut sanansa Jaakobille,
käskynsä ja säädöksensä Israelille.
Muille kansoille hän ei niitä ilmoittanut,
hänen säädöksiään eivät toiset tunne. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(1. Kor. 10:16-17)
Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis,
vaikka meitä on monta.

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille.

Veljet, eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Sekvenssi
(Lauda, Sion, Salvatorem)

Voidaan lukea tai laulaa sekvenssi Lauda, Sion, Salvatorem, joko kokonaan tai lyhyempi muoto (Ecce panis, * * *:stä alkaen).

Kiitä, Siion, Vapahtajaasi, kiitä johtajaasi ja paimentasi virsillä ja lauluilla.

Kiitä niin paljon kuin voit, sillä hän on kaikkea kiitosta suurempi, etkä voi häntä tarpeeksi kiittää.

Tänään esitetään erityinen aihe kiitokseen: elävä ja eläväksi tekevä leipä.

Sen hän antoi – sen tiedämme – pyhässä ehtoollispöydässä kahdelletoista veljelle.

Olkoon kiitoksemme täydellinen, kaikuva ja suloinen, olkoon mielemme riemu kaunis.

Juhlapäivää vietetään näet muistaen tämän aterian ensimmäistä asettamista.

Tässä uuden kuninkaan ateriassa väistyy vanha pääsiäinen uuden liiton pääsiäislampaan edestä.

Uusi karkottaa vanhan, totuus poistaa varjon ja valkeus yön.

Sen, minkä Kristus teki ehtoollisessa, hän käski tehdä muistokseen.

Pyhän opetuksen neuvomina me pyhitämme leivän ja viinin autuuden uhriksi.

Kristityille annetaan oppi, että leipä muuttuu lihaksi ja viini vereksi.

Mitä et käsitä, mitä et näe, sen vahvistakoon luja usko, joka ylittää luonnon järjestyksen.

Eri muodoissa, jotka ovat hahmoja eivätkä itse olemusta, piilevät erinomaiset lahjat.

Liha on ruokaa ja veri juomaa, mutta Kristus on kuitenkin kokonaan kummassakin muodossa.

Nautittaessa häntä ei leikata, ei murreta eikä jaeta, vaan hänet otetaan vastaan kokonaan.

Nauttiipa hänet yksi tai tuhannet, kaikki saavat yhden ja saman; nauttiminen ei kuluta häntä.

Hyvät nauttivat hänet ja pahatkin, mutta eri tuloksin: elämäkseen tai turmiokseen.

Pahoille se on kuolemaksi, hyville elämäksi; miten erilainen vaikutus onkaan samalla nauttimisella!

Älä horju, kun sakramentti murretaan, vaan muista, että murusessakin on yhtä paljon kuin kokonaisessa.

Olemusta ei särjetä, vaan ainoastaan hahmo murretaan; se ei vähennä läsnä olevan asemaa eikä arvoa.

* * *

Katso enkelien leipää, joka on tullut matkamiesten ravinnoksi.

Se on tosi ruokaa lapsille, jota ei saa heittää koirille.

Siitä ennustettiin vertauskuvin, kun Iisak uhrattiin, pääsiäislammas teurastettiin ja isille annettiin mannaa.

Hyvä paimen, tosi leipä, Jeesus, armahda sinä meitä; kaitse meitä, varjele meitä ja näytä meille hyvyytesi elävien maassa.

Sinä, joka tiedät kaiken ja voit kaiken, joka meitä kuolevaisia täällä ruokit, tee meidät siellä pöytäkumppaneiksi, taivaan kansalaisten kanssaperillisiksi ja tovereiksi.

Halleluja
(Joh. 6:51)

Halleluja. Halleluja.
Minä olen elävä leipä, joka on tullut taivaasta, sanoo Herra.
Se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Joh. 6:51-58)
Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi juutalaisille: ”Minä olen elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun lihani. Minä annan sen, että maailma saisi elää.”

Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan: ”Kuinka tuo mies voisi antaa lihansa meidän syötäväksemme?” Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni Isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät: he ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.