HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN – HELATORSTAI, JUHLAPYHÄ – VUOSI B

Toinen lukukappale voidaan vaihtoehtoisesti valita vuoden A kirjasta (Ef. 1:17-23).

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Ap.t. 1:1-11)
He näkivät, kuinka hänet otettiin ylös.

Luemme Apostolien teoista.

Edellisessä kirjassani, hyvä Teofilos, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti, alusta alkaen aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen kautta antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille neljänkymmenen päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää.”

Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä: ”Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?” Hän vastasi: ”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.”

Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 47:2-3, 6-7, 8-9. – 6)

Kertosäe:
Jumala astuu ylös riemun kaikuessa,
Herra pasuunoiden soidessa.

Tai:
Halleluja.

Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat,
kohottakaa riemuhuuto Jumalalle!
Herra on Korkein, pelätkää häntä!
Hän on suuri, koko maailman kuningas. Kertosäe

Jumala astuu ylös riemun kaikuessa,
Herra pasuunoiden soidessa.
Ylistäkää Jumalaa, ylistäkää,
ylistäkää kuningastamme, ylistäkää! Kertosäe

Jumala on koko maailman kuningas.
Laulakaa hänelle psalmi.
Jumala on kansojen kuningas,
Jumala istuu pyhällä istuimellaan. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(Ef. 4:1-13)
Saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä efesolaisille.

Veljet, minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa.

Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Kirjoituksissa sanotaankin: ”Hän nousi korkeuteen vangit voittosaaliinaan, hän antoi lahjoja ihmisille.” Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli laskeutunut alas, aina maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. Hän antoi jotkut apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankeliumin julistajiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, varustaakseen pyhät palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme ykseyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Tai lyhyempi muoto:
(Ef. 4:1-7, 11-13)
Saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä efesolaisille.

Veljet, minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa.

Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Hän antoi jotkut apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankeliumin julistajiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, varustaakseen pyhät palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme ykseyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Matt. 28:19a, 20b)

Halleluja. Halleluja.
Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni,
sanoo Herra.
Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Mark. 16:15-20)
Hänet otettiin ylös taivaaseen
ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus ilmestyi yhdelletoista opetuslapselle ja sanoi heille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat.”

Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.