KIRKKOVUODEN 18. SUNNUNTAI – VUOSI B

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(2. Moos. 16:2-4, 12-15)
Minä annan sataa teille leipää taivaasta.

Luemme Toisesta Mooseksen kirjasta.

Niinä päivinä israelilaiset alkoivat nurista Moosesta ja Aaronia vastaan autiomaassa ja sanoivat heille: ”Kunpa Herran käsi olisi lyönyt meidät kuoliaaksi Egyptissä, kun vielä olimme lihapatojen ääressä ja saimme leipää kylliksemme. Mutta te olette tuoneet meidät tänne autiomaahan tappaaksenne nälkään kaikki nämä ihmiset!”

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä annan sataa teille leipää taivaasta, niin että kansa voi joka päivä mennä keräämää leipää, mutta vain sen päivän tarpeiksi. Näin minä panen heidät koetukselle, että näkisin, noudattavatko he minun lakejani vai eivät. Minä olen kuullut israelilaisten valituksen. Sano heille näin: ’Tänään iltahämärissä te saatte lihaa syödäksenne ja aamulla leipää yllin kyllin. Silloin te ymmärrätte, että minä olen Herra, teidän Jumalanne.’”

Illalla lensi leiriin viiriäisiä niin paljon, että ne peittivät sen kokonaan. Aamulla oli maassa leirin ympärillä runsaasti kastetta, ja kun kaste oli haihtunut, oli autiomaassa jotakin hienoa ja rapeaa, ohutta kuin kuura maan pinnalla. Tämän nähdessään israelilaiset kyselivät toisiltaan: ”Mitä tämä on?” He eivät näet tienneet, mitä se oli. Mooses sanoi heille: ”Se on leipää, jonka Herra on antanut teille ruoaksi.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 78:3+4bc, 23-24, 25+54. – 24b)

Kertosäe:
Herra antoi heille taivaan leipää.

Mitä olemme kuulleet, minkä olemme saaneet tietää
ja mitä isämme ovat meille kertoneet,
siitä me kerromme tulevillekin polville:
Herran voimasta, Herran teoista,
ihmeistä, joita hän on tehnyt. Kertosäe

Hän antoi pilville käskyn
ja avasi taivaan ovet,
ja mannaa satoi heidän ruoakseen.
Hän antoi heille taivaan viljaa. Kertosäe

Ihmiset söivät enkelten leipää,
saivat ruokaa runsain määrin.
Hän toi heidät pyhälle asuinsijalleen,
vuorelle, jonka hän oli ottanut omakseen. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(Ef. 4:17, 20-24)
Pukekaa yllenne uusi ihminen,
joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä efesolaisille.

Veljet, minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat! Heidän ajatuksensa ovat turhanpäiväisiä. Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu, jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on. Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Matt. 4:4b)

Halleluja. Halleluja.
Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,
vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Joh. 6:24-35)
Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään,
ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan. 

Siihen aikaan, kun ihmiset näkivät, ettei Jeesus enää ollut järven rannalla eivätkä hänen opetuslapsensakaan, he nousivat veneisiin ja lähtivät Kapernaumiin etsimään Jeesusta. He löysivät Jeesuksen järven toiselta puolelta ja kysyivät häneltä: ”Rabbi, milloin sinä olet tullut tänne?” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka säilyy ikuiseen elämään. Sitä teille antaa Ihmisen Poika, sillä Isä, Jumala itse, on merkinnyt hänet sinetillään.” He kysyivät: ”Mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja?” Jeesus vastasi: ”Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko.”

He sanoivat Jeesukselle: ”Minkä tunnusteon teet, että me sen nähtyämme uskomme sinuun? Mitä sinä teet? Meidän isämme söivät autiomaassa mannaa, niin kuin kirjoituksissa sanotaan: ’Hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi.’” Tähän Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun Isäni. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän.”

He sanoivat: ”Anna meille aina sitä leipää.” Jeesus sanoi: ”Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.