KIRKKOVUODEN 2. SUNNUNTAI – VUOSI B

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(1. Sam. 3:3b-10, 19)
Puhu, Herra, palvelijasi kuulee.

Luemme Ensimmäisestä Samuelin kirjasta.

Niinä päivinä Samuel oli asettunut nukkumaan pyhäkköön, jossa Jumalan liitonarkku oli. Silloin Herra kutsui Samuelia nimeltä. Hän vastasi: ”Täällä minä olen”, juoksi Eelin luo ja sanoi: ”Kutsuit minua. Tässä olen.” Mutta Eeli vastasi: ”En minä kutsunut. Mene takaisin nukkumaan.” Samuel palasi vuoteelleen. Herra huusi uudelleen: ”Samuel!” Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi: ”Kutsuit minua. Tässä olen.” Mutta Eeli vastasi: ”Ei, poikani, en minä kutsunut. Mene takaisin nukkumaan.” Silloin Samuel ei vielä tuntenut Herraa eikä Herra ollut ennen puhunut hänelle. Sitten Herra kutsui Samuelia kolmannen kerran, ja Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi: ”Kutsuit minua. Tässä olen.” Nyt Eeli ymmärsi, että Herra kutsui poikaa, ja hän sanoi: ”Mene nukkumaan, mutta jos joku vielä kerran kutsuu sinua, vastaa näin: Puhu, Herra, palvelijasi kuulee.” Ja Samuel meni takaisin vuoteelleen. Silloin Herra tuli, seisahtui ja huusi kuten edellisilläkin kerroilla: ”Samuel, Samuel!” Samuel vastasi: ”Puhu, palvelijasi kuulee.”

Kun Samuel varttui, Herra oli hänen kanssaan eikä sallinut yhdenkään hänen sanansa osua harhaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 40:2+4ab, 7-8a, 8b-9, 10. – 8a+9a)

Kertosäe:
Nyt olen tullut, Herra,
minä täytän mielelläni tahtosi.

Hartaasti minä odotin Herraa,
ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli huutoni.
Hän antoi suuhuni uuden virren,
kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi. Kertosäe

Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua,
polttouhria ja syntiuhria sinä et pyydä,
mutta sinä teit minulle kuulevat korvat.
Siksi minä sanoin: ”Nyt olen tullut, Herra.” Kertosäe

”Kirjaan on kirjoitettu,
mitä minun pitää tehdä.
Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi,
sinun lakisi on minun sydämessäni.” Kertosäe

Minä julistan sinun vanhurskauttasi
temppeliin kokoontuneelle kansalle,
en lakkaa siitä puhumasta.
Herra, sinä tiedät sen! Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(1. Kor. 6:13c-15a, 17-20)
Teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä.

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille.

Veljet, ruumis ei ole siveettömyyttä vaan Herraa varten, ja Herra on ruumiinkin valtias. Jumala on herättänyt kuolleista Herran ja on voimallaan herättävä meidätkin. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen kanssaan.

Pysykää erossa haureudesta! Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Joh. 1:41, 17b)

Halleluja. Halleluja.
Me olemme löytäneet Messiaan, Kristuksen.
Hän toi armon ja totuuden.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Joh. 1:35-42)
He näkivät hänen majapaikkansa ja jäivät hänen seuraansa.

Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Johanneksella oli kaksi opetuslasta seurassaan, kun Jeesus kulki ohi. Osoittaen häntä Johannes sanoi: ”Katsokaa: Jumalan Karitsa!” Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesus kääntyi, ja nähdessään heidän seuraavan hän kysyi: ”Mitä te haluatte?” He vastasivat: ”Rabbi” – se merkitsee: opettaja – ”missä sinä asut?” ”Tulkaa, niin näette”, Jeesus sanoi. He menivät ja näkivät hänen majapaikkansa, ja he jäivät hänen seuraansa lopuksi päivää. Ilta oli tulossa, oli noin kymmenes tunti.

Toinen näistä, jotka kuulivat Johanneksen sanat ja lähtivät seuraamaan Jeesusta, oli Andreas, Simon Pietarin veli. Hän etsi ensiksi käsiinsä veljensä Simonin ja sanoi hänelle: ”Me olemme löytäneet Messiaan!” – se merkitsee: Kristuksen. Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi häneen ja sanoi: ”Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Nimesi on oleva Keefas” – se merkitsee: Kallio.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.